2013 m. vasario 22 d.    
Nr. 8
(2032)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai

Kreipimasis į Lietuvos Respublikos politikus, verslininkus, gyventojus, katalikus, visus geros valios žmones dėl finansinės paramos projektui

Veprių Švč. Mergelės Marijos,
Rožinio Karalienės, bažnyčia

Visuomeninė organizacija (VO) „SOS-Vepriuose“ – labdaringa organizacija, remianti Veprių bendruomenės poezijos, Joninių šventes, vaikų ir jaunimo projektus, globojanti senelius, propaguojanti Veprių krašto istorinį palikimą, globojanti istorinius paminklus, telkianti gyventojus bažnyčių paminklų atstatymo darbuose.

Šiuo metu organizacija įgyvendina Veprių Švč. Mergelės Marijos, Rožinio Karalienės, bažnyčios 100-mečiui paminėti projekto antrąjį etapą. 66 metus bažnyčioje neskambėjo varpai, kuriuos sudaužė hitlerininkai Antrojo pasaulinio karo metu (bokštas susprogdintas 1944 m. liepos 24 d.).

Ieškojome rėmėjų varpams įsigyti ir atstatyti. Lėšas vidutiniam varpui, sveriančiam 220 kg, išlietam Lenkijoje (vertė – 22 tūkst. litų) paaukojo Gražinos ir Romo Petro Šaulių šeima. Varpas pavadintas Švč. Mergelės Marijos vardu. Didžiajam, 420 kg varpui, irgi nulietam Lenkijoje (vertė – 36 tūkst. litų), lėšas paaukojo Ramūno Garbaravičiaus šeima iš Kauno. Varpas pavadintas Kristaus vardu. Lenkijoje buvo užsakyti ir pagaminti 130 kg ir 90 kg sveriantys varpai, juos praėjusių metų lapkričio 10 dieną pašventino arkivyskupas Sigitas Tamkevičius. Vienas varpas pavadintas Palaimintojo popiežiaus Jono Pauliaus II vardu, kitas skirtas šviesiam mecenato Bronislovo Lubio atminimui. Šie varpai kainavo 30 tūkst. litų. Visų keturių varpų skambesys sudarys garsų gamą „Salve-Regina“. Keturių varpų ir varpinių konstrukcijų kaina – apie 100 tūkst. litų.

Veprių ir Deltuvos parapijų klebonas kun. Gintautas Naudžiūnas, VO „SOS-Vepriuose“ direktorius Romas Petras Šaulys, suderinę su arkivyskupu S. Tamkevičiumi, užsakė keturių varpų (420, 220, 130, 90) įkėlimo į Veprių bokštą-varpinę projektą:

1) Veprių bažnyčios bokštas-varpinė. Projekto vertė – 100 tūkst. Lt.

2) Veprių bažnyčios bokšto atstatymo darbai (bokštas buvo aukštesnis 22 metrais). Projekto vertė – 1 mln. Lt.

Projektą parengė grupė „Atgimstantys varpai“ iš Alytaus, vadovas – Saulius Stulpinas.

Vepriuose yra Kalvarijos (35 Kryžiaus kelio koplytėlės, 8 mediniai ir 1 geležiniai vartai, Kryžiaus kelio ilgis – apie 5 km). Greta Kryžiaus kelio yra ir Dievo Motinos Sopulingosios stotys arba, anot vietinių žmonių, „Marijos takeliai“. Tai 12 paskutiniųjų Kryžiaus kelio stočių. Kelio ilgis – apie 2 km. Veprių Kalvarijos – viena įžymiausių tikinčiųjų lankytinų vietų Vidurio Lietuvoje.

Tikinčiųjų, katalikų, Veprių bažnyčios pastoracinės tarybos, gyventojų vardu prašome finansiškai padėti įgyvendinti šį projektą. Gyvenimo istorija atlygins Jums už dėmesį, gerumą, šventą geranorišką darbą. Visų prisidėjusių prie šio projekto fundatorių vardai bus įamžinti Veprių bažnyčios memorialinėje lentoje.

Veprių Švč. Mergelės Marijos, Rožinio Karalienės, bažnyčios bokšto atstatymo projektui vykdyti atidaryta banko sąskaita LT527044060002139855, kodas 183133912.

Veprių Švč. Mergelės Marijos, Rožinio karalienės, bažnyčios bokšto atstatymo projektą įgyvendina komitetas:

Veprių ir Deltuvos parapijų klebonas kun. Gintautas Naudžiūnas,

Veprių seniūnė Dalė Urbonienė,

ūkininkas Vytautas Pakėnas,

bažnyčios tarnautoja Danutė Rudokienė,

Projekto vadovas – VO „SOS-Vepriuose“ direktorius Romas Petras Šaulys

Komiteto garbės nariai: arkivyskupas Sigitas Tamkevičius, akademikas Zigmas Zinkevičius, Sugiharos fondo pirmininkas Ramūnas Garbaravičius, profesorius Alfonsas Motuzas.

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija