2013 m. vasario 22 d.    
Nr. 8
(2032)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai

Romos tikinčiųjų meilė ir padėka savo Vyskupui

Mindaugas BUIKA

Popiežius Benediktas XVI pirmąjį Gavėnios
sekmadienį dėkojo visiems, kviesdamas
melstis už jį ir už jo būsimąjį įpėdinį

Šventojo Tėvo valios priėmimas

Paskutinieji nusprendusio atsistatydinti popiežiaus Benedikto XVI susitikimai su jo tiesiogiai vadovaujamos Romos vyskupijos tikinčiųjų bendruomene bei Amžinąjį miestą aplankančiais maldininkais pasižymi ypatingu jautrumu ir abipusės meilės raiška. Pirmąjį Gavėnios sekmadienį, vasario 17-ąją, dešimtys tūkstančių piligrimų užplūdo Šv. Petro aikštę pasiklausyti tradicinės, bet jau priešpaskutinės Šventojo Tėvo katechezės šventadienio vidurdienio „Viešpaties Angelas“ maldos proga ir priimti jo apaštalinį palaiminimą. Šį kartą kaip niekada buvo gausu jaunų žmonių, laikančių Benediktą XVI sveikinančius šūkius – „Viva il Papa“ („Tegyvuoja Popiežius“), o Šventasis Tėvas su šypsena dėkojo visiems, kviesdamas melstis už jį ir už jo būsimąjį įpėdinį, kurį pasaulio kardinolai turės išrinkti po vasario 28 dieną įsigaliosiančio atsistatydinimo.


2005 metų konklavos ištakas prisimenant

Mindaugas BUIKA

Popiežius Benediktas XVI neša
kryžių Didžiojo penktadienio
procesijoje Romos Koliziejuje

Perspėjimas dėl naujosios pagonybės pavojų

Su didele pagarba ir pripažinimu pasaulio katalikų žiniasklaidoje analizuojamas dėl amžiaus nusprendusio atsistatydinti iš Kristaus vietininko pareigų popiežiaus Benedikto XVI nuoseklaus ir inovacinio mokymo paveldas. Per visus ilgus savo darbo Vatikane metus prieš ir po išrinkimo 2005-aisiais į apaštalo šv. Petro tarnystę jis visą dėmesį nepaliaujamai skyrė Bažnyčios atsinaujinimui, kad ji su galinga jėga galėtų skleisti krikščioniškąjį tikėjimą vis labiau sekuliarėjančioje Vakarų visuomenėje. Žinomas amerikiečių katalikų apžvalgininkas Raselas Šo sako, kad „nedaug yra žmonių šiuolaikiniame pasaulyje, kurie kaip popiežius Benediktas XVI (Jozefas Ratcingeris) tokį ilgą laiką ir taip giliai būtų darę įtaką Katalikų Bažnyčios gyvenimui“ nuo jo, tada jauno, bet jau ryškaus teologo darbų rengiant Vatikano II Susirinkimo (1962–1965) dokumentus iki vadovavimo 1981–2005 metais Šventojo Sosto svarbiausiai dikasterijai – Tikėjimo mokslo kongregacijai – ir pagaliau vėlesnis buvimas 1,2 milijardo katalikų dvasiniu vadovu su beprecedentiniu naujosios evangelizacijos uždavinių iškėlimu į visos pastoracinės veiklos prioritetinę sritį.


Mylime Kristų, mylėkime ir Bažnyčią

Kun. Vytenis Vaškelis

Pažvelkime į Kristaus įsteigtą Bažnyčią, dėl kurios antgamtinės gerovės ir galutinės laimės Jis atidavė save kaip atnašą ir kvapią auką Viešpačiui (plg. Ef 5, 2). Bažnyčia (gr. „ekklesia“ – sušauktieji) – pirmiausia mes visi, pakrikštytieji ir tikintys Dievą, esame jos nariai, o Kristus yra jos neregimoji Galva – visų Kūno narių Gelbėtojas (plg. Ef 5, 23). Be abejo, į visuotinę Dievo tautos vienybę yra šaukiami visų tikėjimų žmonės, net ir tie, kurie, pasak katekizmo, „nepakaltinamai nepažįsta Kristaus Evangelijos ir Jo Bažnyčios, bet nuoširdžiai ieško Dievo ir, iš sąžinės balso pažinę Jo valią, stengiasi malonės veikiami ją vykdyti darbais, gali pasiekti amžinąjį išganymą“.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija