2013 m. vasario 22 d.    
Nr. 8
(2032)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai

Paminėta Pašvęstojo gyvenimo diena

Kristaus paaukojimo iškilmės įvykis lyg ir aiškus – Marija ir Juozapas atneša kūdikį į šventyklą, kad paaukotų Dievui. Visgi širdyje kirba klausimas – kur tą įvykį atpažįstu savo istorijoje, ką jis man reiškia? Popiežius Jonas Paulius II šios iškilmės minėjimą paskelbė ir Pašvęstojo gyvenimo diena – diena tų, kurie įžadais save yra pašventę Dievui.

Vasario 2-ąją Vilniaus arkivyskupijos vienuoliai ir vienuolės paminėjo Pašvęstojo gyvenimo dieną, švenčiamą per Kristaus paaukojimą Šventykloje (arba Grabnyčias). Kurijoje gausiai susirinkusius brolius ir seseris nuoširdžiai ir džiaugsmingai pasveikino namų šeimininkas Vilniaus arkivyskupas kardinolas Audrys Juozas Bačkis.


Atsinaujinimo diena „Jėzus Kristus yra Viešpats“

Sausio 27-osios sekmadienį katalikų bendruomenė „Gyvieji akmenys“ pakvietė į pirmąją šių metų Atsinaujinimo dieną, jos temą „Jėzus Kristus yra Viešpats“ skirdami Tikėjimo metams. Renginys Park Inn konferencijų salėse Kaune sulaukė gausių dalyvių iš įvairių Lietuvos kampelių. Jie šlovinimu ir malda drauge su „Gyvųjų akmenų“ bendruomene pradėjo renginį, vėliau klausėsi konferencijų, dalyvavo darbo grupėse, o vakarop drauge šventė sekmadienio Eucharistiją, kuriai vadovavo Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius.


Darbai šviesia žvaigžde suspindo...

Bronislava Tamulynienė

Atminimo renginio svečiai, rėmėjai,
organizatoriai bei atlikėjai
džiaugėsi Alytaus krašto visuomenėje
pasodinę dar vieną gėrio daigelį

Pirmąjį vasario sekmadienį Alytaus Šv. Angelų Sargų parapijos bažnyčioje vyko popietė, skirta miesto Garbės piliečio saleziečio kun. Prano Gavėno 13-osioms mirties metinėms paminėti. Šio renginio rėmėjas Alytaus dekanas ir parapijos klebonas g. kan. Arūnas Užupis, organizatoriai – „Dienos namų“ direktorė Kristina Bondareva ir Dainavos krašto ateitininkų valdybos pirmininkas Almantas Geležius bei savanorės Regina Pakalnienė, Aldona Gališanskienė, Gema Gocentienė, Melita Pilkauskaitė – siekė ne tik pagerbti kasmet prisimenamą iškilųjį dvasininką kun.  P. Gavėną, bet ir pasisemti gerosios patirties iš Alytaus krašto šviesuolių, šiandien pasirinkusių aktyvaus krikščioniško gyvenimo kelią.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija