2013 m. kovo 8 d.    
Nr. 10
(2034)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai

Kompozitorius, Vytautų prezidentas

Lietuvos kompozitorių sąjunga pranešė, kad vasario 23 dieną mirė žymus lietuvių kompozitorius, pedagogas, profesorius Vytautas Jurgutis. Jis gimė 1930 m. liepos 10 d. Šilalėje. 1948–1951 metais Kauno J. Gruodžio muzikos mokykloje mokėsi choro dirigavimo. 1951–52 metais šias žinias gilino Lietuvos valstybinėje konservatorijoje. 1960 metais baigė Lietuvos valstybinės konservatorijos kompozicijos klasę pas prof. Julių Juzeliūną. Nuo 1961 metais V. Jurgutis buvo Lietuvos kompozitorių sąjungos narys, ne kartą rinktas į jos valdybą ir tarybą, buvo Muzikos fondo pirmininkas. Nuo 1961 metų Vilniaus pedagoginiame institute (dabar – Lietuvos edukologijos universitetas) dėstė Muzikos teorijos disciplinas, 1969–1974 metais vadovavo Muzikos teorijos katedrai. Nuo 1974-ųjų – Lietuvos valstybinės konservatorijos (dabar Lietuvos muzikos ir teatro akademija) Muzikos teorijos katedros docentas, nuo 1990 metų – profesorius.

Kompozitorius V. Jurgutis sukūrė daugiau kaip 100 įvairių žanrų vokalinių ir instrumentinių kūrinių. Jo kūryboje dominuoja stambios kantatinio-oratorinio žanro kompozicijos (kantata „Skambesiai“, vokalinė-instrumentinė poema „Kareivio laiškai“, koncertas smuikui ir kameriniam orkestrui). 1974 metais už oratoriją „Donelaitis“ (Just. Marcinkevičiaus žodžiais) apdovanotas Lietuvos valstybine premija, 1980 metais jam suteiktas nusipelniusio meno veikėjo garbės vardas. 1992–1996 metais V. Jurgutis buvo Vilniaus „Vytautų klubo“ prezidentas, iniciavęs mokslinę konferenciją „Vytautas ir Lietuva“, taip pat knygos „Vytautas Didysis ir Lietuva“ parengimą ir išleidimą.

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija