2013 m. kovo 8 d.    
Nr. 10
(2034)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai

Plevėsuos Prezidentės dovanota Trispalvė

Vytautas BAGDONAS

Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia
Grybauskaitė, įteikusi Trispalvę,
su kurkliečių delegacija
nusifotografavo prisiminimui.
Iš dešinės: Kurklių seniūnas
Algimantas Jurkus, Anykščių
S. Dariaus ir S. Girėno šaulių
kuopos vadė Indrė Meliūnaitė,
Prezidentė, Kurklių Stepono Kairio
pagrindinės mokyklos direktorė Jūratė
Kašinskienė, istorikas doktorantas
Norbertas Černiauskas, klebonas
kun. Norbertas Martinkus ir ūkininkas
Irmantas Černiauskas
Kurklių seniūnijos archyvo nuotrauka

KURKLIAI. Kovo 11-ąją, minint Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dieną, visas Anykščių rajono Kurklių miestelis bus pasipuošęs Trispalvėmis. Valstybinių švenčių proga daugelis gyventojų prie savo namų iškeldavo vėliavas ir anksčiau, tačiau likdavo Trispalvėmis nepapuoštų namų. Dabar tokio akibrokšto nebeturėtų būti, nes Vasario 16-ąją Kurklių seniūnijos seniūnas miestelio gyventojams iškilmingai įteikė net 52 valstybines vėliavas ir palinkėjo, kad šis simbolis puoštų jų namus svarbiausių Lietuvos Respublikos švenčių ir atmintinų dienų metu. Apie Trispalvių dovanojimo akciją bei kitas gražias kurkliečių iniciatyvas verta papasakoti plačiau.

Kurklių seniūnijoje labai originaliai buvo paminėta Vasario 16-oji. Ne įprastai, o žygiu su 95 Trispalvėmis paminėti Lietuvos valstybės atkūrimo 95-ąsias metines sumanymas kilo iš šio krašto kilusiam istorikui Norbertui Černiauskui ir jo broliui Irmantui. Tokiai idėjai pritarė Kurklių seniūnija, miestelio bendruomenė, Kurklių Stepono Kairio pagrindinės mokyklos kolektyvas, Anykščių S. Dariaus ir S. Girėno šaulių kuopos nariai. Atsirado geranoriškų rėmėjų, už kurių paaukotas lėšas buvo nupirktos valstybinės vėliavos. Ir štai Vasario 16-ąją Kurklių miestelio gatvėmis pajudėjo kolona su Trispalvėmis. Jas nešė moksleiviai, pedagogai, mokinių tėvai, patriotiškai nusiteikę kurkliečiai, į iškilmes atvykę svečiai, Šaulių kuopos nariai – net 95 žmonės. Atžygiavus iki kapinių, buvo pagerbtas kovotojų už Lietuvos Laisvę ir Nepriklausomybę atminimas. Karo kapelionas kun. Rimantas Venckus pašventino visas Trispalves, kurias tą pačią dieną iškilmių metu Kurklių seniūnijos seniūnas Algimantas Jurkus įteikė Kurklių Stepono Kairio pagrindinėje mokykloje besimokančių vaikų tėvams bei renginio rėmėjams. Iškiliai tądien buvo pagerbtas Vasario 16-osios Nepriklausomybės Akto Signataro inžinieriaus Stepono Kairio atminimas jo gimtajame Kurklių seniūnijos Užunevėžio kaime, o Kurklių Stepono Kairio pagrindinėje mokykloje iškilmingai paminėtas penkerių metų jubiliejus, kai šiai mokyklai suteiktas garbingojo kraštiečio, Vasario 16-osios Nepriklausomybės Akto signataro vardas.

Taigi Lietuvos valstybės atkūrimo 95-osios metinės Kurklių krašte buvo paminėtos ne tiktai labai pakiliai, įspūdingai, organizuotai, bet ir originaliai. Patys kurkliečiai neliko abejingi tokiai akcijai. Ne vienas žmogus, jam įteikus Trispalvę, braukė ašaras, pagarbiai bučiavo vėliavą, dėkojo už tokią brangią širdžiai dovaną...

Tokia graži ir originali kurkliečių iniciatyva neliko nepastebėta ir neįvertinta. Lietuvai minint 95-ąsias Valstybės atkūrimo metines, šalies Prezidentė kvietė šalies bendruomenes pasidalyti idėjomis, kaip bus švenčiama Vasario 16-oji. Per porą savaičių buvo užregistruota per 200 iniciatyvų iš visos Lietuvos. Sumaniausiai šventusiems Vasario 16-ąją Lietuvos Respublikos prezidentė Dalia Grybauskaitė padėkojo už dalyvavimą akcijoje „Vasario 16-ąją švęsk išradingai“ ir Prezidentūroje įteikė Trispalves. Tokia garbė nusišypsojo ir kurkliečiams, kurie kartu su kitų šalies vietovių atstovais buvo pakviesti į apdovanojimų ceremoniją Prezidentūroje. Šalies Prezidentė, įteikusi Trispalvę, su Kurklių bendruomenės atstovais nusifotografavo ir jiems organizavo įdomią ekskursiją po Prezidentūrą, o pati tapo jos „gide“. Atsidėkodami už svetingumą ir neįkainojamą dovaną, kurkliečiai įteikė Prezidentei gėlių puokštę ir suvenyrų.

Šalies vadovės įteikta Trispalvė bus saugoma Kurklių S. Kairio pagrindinėje mokykloje, čia ji suplevėsuos ir Kovo 11-ąją. Per Šv. Velykas vėliava bus pašventinta Kurklių Šv. Jurgio parapijos bažnyčioje, iškilmingai pristatyta miestelio bendruomenei.

Anykščių rajonas

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija