2013 m. kovo 8 d.    
Nr. 10
(2034)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai

14-oji kamera

Verutė Gruodytė

Onutė Staugaitytė ir Verutė
Gruodytė 1955 metais Irkutske

1947 m. birželio 19 d. buvo mano gimtadienis. Mane pasveikino man labai brangus jaunuolis su 21 bijūnų žiedu. Buvau labai maloniai pradžiuginta. Deja, birželio mėn. 21 d. mane areštavo: tą dieną buvau Didžiasalio vidurinėje mokykloje, nes baigėme egzaminuoti ketvirto skyriaus mokinius. Reikėjo sutvarkyti dokumentus. Tuo metu atėjo vienas partizanas apsižvalgyti, ar galima ateiti į mokyklą visam būriui pailsėti. Tą poilsį organizavo kaimyno sūnus – partizanų ryšininkas. Dėkui Dievui, kad kažkieno perspėti vyrai neatėjo. Matyt, žmonės pastebėjo, kad kaimą apsupo rusų kariai ir prisiartino prie mokyklos. Tikriausiai, buvo garantuoti, kad užpuls visą būrį, bet suėmė tik mus keturis: partizaną, šeimininką, jo seserį ir mane. Vėliau Vilniaus kalėjime į pasimatymą atvažiavusi mano mama papasakojo, kad išdavė tas kaimyno sūnus. Jis, pasirodo, tarnavo okupantams. Partizanai jį nubaudė aukščiausia bausme.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija