2013 m. kovo 8 d.    
Nr. 10
(2034)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai

Žemaičiai mini krikšto jubiliejų Romoje

Švenčiausiojo Jėzaus Vardo
bažnyčia Romoje

Šiemet švenčiamos Žemaitijos krikšto pradžios 600 metų sukakties ir visoje Bažnyčioje minimų Tikėjimo metų proga šiomis dienos Romoje lankosi didelė žemaičių piligrimų grupė – daugiau kaip 600 žmonių. Jubiliejinės piligrimystės programoje – malda Romos didžiosiose bazilikose, katakombose, Romos Švenčiausiojo Jėzaus vardo bažnyčioje, kurioje saugomos prie Žemaitijos christianizacijos daug prisidėjusių jėzuitų įkūrėjo šv. Ignaco Lojolos relikvijos, kurioje palaidotas pirmasis Lietuvos kardinolas Jurgis Radvila.


Benediktas XVI apie šv. Petro tarnystę

Mindaugas BUIKA

Popiežius Benediktas XVI ir Vatikano
valstybės sekretorius kardinolas
Tarcizijus Bertonė SDB

Gyvenimo dovanojimas kitiems

Laukiant ir meldžiantis už prasidedančią kardinolų elektorių (dar neturinčių 80 metų) konklavą, kurioje turi būti išrinktas naujasis Popiežius, dabar Vatikane vyksta parengiamieji svarstymai dalyvaujant visiems Kardinolų kolegijos nariams. Verta prisiminti dabar jau atsistatydinusio popiežiaus emerito Benedikto XVI mokymą apie svarbiąją apaštalo šv. Petro tarnystę. Kaip tik šiuo atžvilgiu reikėtų pirmiausia vertinti paskutinę Šventojo Tėvo viešą kalbą, pasakytą vasario 27 dieną, abdikacijos išvakarėse, per bendrąją trečiadienio audienciją, kurioje dalyvavo 150 tūkstančių piligrimų iš viso pasaulio. Ta 20 minučių kalba, kuri susirinkusiųjų plojimų buvo pertraukta net devynis kartus, dabar neretai vadinama Benedikto XVI „dvasiniu testamentu“. Joje Šventasis Tėvas dar kartą išsamiau aptarė savojo atsistatydinimo priežastis, nepalikdamas jokių abejonių dėl sprendimo teisingumo, nors ir pripažindamas, kad tas įvykis, pirmasis per beveik 600 metų, daug kam galėjo sukelti didelę nuostabą.


Nelemtas pabėgimasir lemtingas sugrįžimas

Kun. Vytenis Vaškelis

Pagrindinis žmogaus tikslas yra Dievas, nes Jame yra viskas, kas svarbiausia ir ko labiausiai reikia sielai. Atsižadėti Jo – pjauti tiesos šaką, ant kurios sėdime. Ieškoti ir atrasti Jį – perkalti savo nuodėmės pjūklą į tikėjimo skydą, kuriuo sutrupintume piktojo nuodingas strėles, ir, pakėlę galvas aukštyn, sakytume: „Aš tik dėl to Jėzaus ieškojau, kad Jis man dar negimus mane pamilo ir pašaukė mane vardu“.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija