2013 m. kovo 22 d.    
Nr. 12
(2036)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai

Telšių vyskupijoje

Šilalės dekanate

Aptarti jubiliejiniai renginiai

Telšių vyskupas Jonas Boruta SJ
ir grupė kunigų su Šilalės
dekanato tikybos mokytojais
bei katechetais

Šv. Mišios Šilalės Šv. Pranciškaus
Asyžiečio bažnyčioje, dalyvaujant
vyskupams, jų pagalbininkams
ir Šilalės dekanato kunigams

ŠILALĖ. Telšių vyskupijoje yra vienuolika dekanatų. Kasmet juose vyksta dekanatų dienos. Jų metu į dekanatą atvykę kunigai, dalyvaujant Telšių vyskupijos vyskupams, kitiems aukštesnio rango kunigams, atlieka vadinamąją dekanato vizitaciją bei aptaria aktualius visos vyskupijos ir vizituojamo dekanato reikalus.

Šiemet Šilalės dekanato diena įvyko kovo 13-ąją. Joje dalyvavo abu Telšių vyskupijos vyskupai – ordinaras Jonas Boruta SJ ir augziliaras Linas Vodopjanovas OFM – bei monsinjoras Rimantas Gudlinkis ir kanauninkas Remigijus Saunorius, visų Šilalės parapijų kunigai, klebonai, vikarai, rezidentai. Iki pietų buvo aptarti eiliniai Šilalės dekanato parapijų reikalai, Žemaičių krikšto 600 metų jubiliejiniai renginiai. Numatyta visose Šilalės dekanato parapijų bažnyčiose organizuoti naktines tikinčiųjų adoracijas nuo birželio 17 dienos pirmiausia Laukuvos, Upynos, Pajūrio bažnyčiose, paskui – kitose. Į šias adoracijas ypač kviečiamas jaunimas. Pati didžiausia iškilmė birželio 23 dieną vyks Kaltinėnuose – vienoje iš seniausių Šilalės dekanato parapijų. Buvo supažindinta su Žemaičių Kalvarijoje vyksiančiais renginiais, skirtais Žemaičių krikšto 600 metų jubiliejui paminėti.

Po pietų į Šilalės Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčią susirinko Šilalės dekanato tikybos mokytojai, katechetai bei Šilalės parapijos tikintieji. Iš Upynos parapijos, lydimas klebono kun. Eduardo Steponavičiaus, atvyko būrelis tikybos mokytojų ir katechetų. Šv. Mišias aukojo abu vyskupai, mons. R. Gudlinkis, kan. R. Saunorius, visi Šilalės dekanato kunigai. Homiliją pasakė vyskupas augziliaras L. Vodopjanovas OFM.

Po šv. Mišių Šilalės parapijos namuose įvyko minėtų garbių svečių susitikimas su Šilalės parapijos tikybos mokytojais ir katechetais. Susitikime dalyvavo Šilalės dekanato dekanas kan. dr. Algis Genutis, Upynos parapijos klebonas kun. E. Steponavičius. Buvo aptarti Žemaičių krikšto 600 metų jubiliejiniai renginiai, kurie vyks Šilalės dekanato parapijose. Vysk. J. Boruta SJ plačiai ir išsamiai apžvelgė visą Žemaičių Krikšto istoriją, kvietė kuo aktyviau ir pamaldžiau įsijungti į visus šiai datai skirtus renginius, vyksiančius dekanato parapijose bei Žemaičių Kalvarijoje. Individualiai gilinantis į Žemaičių Krikšto istoriją, vysk. J. Boruta SJ liepė būti itin atidiems, nes kai kurioje pasaulietinėje spaudoje tikoji Žemaičių krikšto esmė bei faktai yra iškraipomi ir neatitinka tikrovės. Pasak vyskupo, būtina atskirti „pelus nuo grūdų“... Mons. R. Gudlinkis atvežė ir išdalino kelias dėžes metodinės medžiagos bei literatūros, reikalingos dėstant mokyklose tikybą bei rengiantis Žemaičių krikšto 600 metų jubiliejui paminėti. Apie tai, kaip turi būti paminėtas jubiliejus – plačiai ir išsamiai kalbėjo Šilalės dekanato dekanas kan. dr. A. Genutis.

Panašios dekanato dienos vyksta ir kituose Telšių vyskupijos dekanatuose.

Pranciškus ŽUKAUSKAS

Autoriaus nuotrauka

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija