2013 m. balandžio 12 d.    
Nr. 15
(2039)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai

Telšių vyskupijoje

Žemaičių Kalvarijos dekanate

Kryžiaus keliu – į Prisikėlimo slėpinį

Kryžiaus kelio procesija
atėjo į Plungės Šv. Jono
Krikštytojo bažnyčią

Plungiškiai Kryžiaus kelio procesijoje

PLUNGĖ. Didįjį penktadienį, Kristaus kančios, mirties ant kryžiaus ir palaidojimo dieną, didžiuosiuose pasaulio miestuose ir mažuose miesteliuose rengiamos Kryžiaus kelio procesijos, prisimenant ir pagerbiant Kristaus kančios kelią į Golgotos kalną. Tokia procesija surengta ir Plungėje. Įvairių organizacijų ir grupių atstovai Vytauto gatve, vedančia į mūsų didingą Šv. Jono Krikštytojo šventovę, pakaitomis po trumpą atkarpėlę nešė kryžių. Pakartodami Išganytojo nueitą kelią, tradiciškai padalintą į keturiolika stočių, kryžių nešė ir mąstymus bei maldas skaitė parapijos jaunimo, maldos grupių „Jėzau, pasitikiu Tavimi“, „Motinos maldoje“, Šv. valandos naktinės adoracijos į Švenčiausiąją Jėzaus Širdį, Plungės „Caritas“, Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino Plungės brolijos, Vyskupo Motiejaus Valančiaus blaivybės sąjūdžio nariai, UAB „Plungės lagūna“, „Strategas“, „Litnaglis“ ir „Plungės Jonis“, klubo „Melioracijos senjorai“, rajono savivaldybės ligoninės, miesto seniūnijos, Vyskupo M.Valančiaus pradinės mokyklos, rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos atstovai. Kryžių į bažnyčią įnešė Plungės parapijos klebonas ir Žemaičių Kalvarijos dekanato dekanas kun. Julius Meškauskas.

Nepaisant pilko dangaus ir žvarbaus vėjo, Kryžiaus kelio procesijoje dalyvavo keli šimtai įvairaus amžiaus plungiškių. Šios procesijos esmė – ne tiek pats kryžiaus nešimas, kiek apmąstymas to, kas įvyko prieš du tūkstančius metų, ir tų įvykių įprasminimas šiandien, suvokiant, kad ir mes kiekvienas esame pašaukti nešti savo gyvenimo kryžių. Kryžiaus kelias nėra vien atskiros stotys, bet vienas didelis slėpinys, skatinantis susimąstyti ir kontempliuoti.

Kryžius – mūsų gyvenimo dalis. Šiame slėpinyje mes galime prisiliesti prie Jėzaus asmens. Mūsų krikščioniškas gyvenimas yra sekimas. Krikščionys, atsiliepdami į Jėzaus kvietimą („Jei kas nori eiti paskui mane, teišsižada pats savęs, teima savo kryžių ir teseka manimi“, Mk 8, 34), seka Jėzų, keliauja su juo, todėl eidami šioje procesijoje kiekvienas turėjome galimybę peržvelgti ir savo gyvenimą. Ar iš tikrųjų mūsų išgyvenimai, nelaimės, nesėkmės nors kiek prilygsta Išganytojo kančiai? Kryžius nėra vien smurto įrankis. Krikščionims jis – išganymo ženklas, Dievo galybės bei išminties šaltinis.

Mieste surengta Kryžiaus kelio procesija verčia pamąstyti ir apie tai, kaip turėtume tokiose procesijose dalyvauti. Juk pirmiausia einame liudyti, ypač jei ji vyksta viešoje erdvėje. Kryžiaus kelio ėjimas yra savo tikėjimo liudijimas, tikinčiųjų vienybės pajauta. Tegu šiame gražiame renginyje mus džiuginusi parapijos jaunoji karta būsimose procesijose mato ir kaskart didesnį mūsų, suaugusiųjų, pavyzdį – gyvą savo tikėjimo liudijimą. Brandaus ir gyvo tikėjimo patirtis formuoja tradicijas, kurios puoselėja žmogaus kultūrą, ugdo vertybių sistemą ir perduoda iš kartos į kartą tai, kas brangiausia ir kas išlieka.

Vida Turskytė

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija