2013 m. balandžio 12 d.    
Nr. 15
(2039)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai

Popiežius kalba apie Dievo kantrybę

Mindaugas BUIKA

Popiežius Pranciškus aukoja
šv. Mišias su Romos vyskupijos
generaliniu vikaru kardinolu
Agostinu Valiniu

Romos vyskupo ingresas

Dabar švenčiamų Tikėjimo metų ir naujosios evangelizacijos uždavinių kontekste popiežiaus Pranciškaus pasvarstymai švenčiant Dievo Gailestingumo sekmadienį yra ypač prasmingi. Toje Atvelykio šventėje balandžio 7 dieną įvyko ir Šventojo Tėvo, kaip Romos vyskupo, iškilmingas ingresas į jam priklausančią Laterano Šv. Jono katedrą. Ta proga Popiežius kartu su Romos miesto meru Džaniu Alemanu atidengė memorialinę plokštę, bylojančią, kad nuo šiol dalis prie bazilikos esančios didelės aikštės dabar vadinsis Dievo Gailestingumo šventės steigėjo palaimintojo Jono Pauliaus II vardu. Buvo prisiminta, kad 2005 metais miręs Jonas Paulius II savo ilgametėje apaštalo šv. Petro tarnystėje aplankė ne tik daugybę pasaulio šalių, bet ir beveik kiekvieną iš daugiau kaip trijų šimtų savosios diecezijos parapijų.


Žvejoti

Kun. Vytenis Vaškelis

Kad tvirtai stovėtų ant žemės ir galėtų širdies ilgesio siūlais austi juostą, jungiančią jį su antgamtybe, iš kurios atėjo ir į kurią sugrįžo Dievo Sūnus, žmogaus kūnui reikia juodos duonos, o sielai – Viešpaties tiesos žodžio. Natūralu, kad ir po Kristaus prisikėlimo Jo mokiniai vėl grįžo į įprastus užsiėmimus: veido prakaitu bei triūsu pelnė duoną (plg. Pr 3, 19) ir gaudė žuvį.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija