2013 m. balandžio 12 d.    
Nr. 15
(2039)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai

Monsinjoras iš Šeriškių

Dr. Aldona Vasiliauskienė

Mons. Petras Meilus
Ričardo Šaknio nuotrauka

Balandžio 10 dieną kunigystės 50-metį minėjo devyni Lietuvos kunigai. Vienas jų – monsinjoras Petras Meilus, kilęs iš Panevėžio vyskupijos, tačiau dvasininko darbą visą laiką dirbęs septyniose Kauno arkivyskupijos parapijose, o dabar, 2012 m. sausio 12 d. peržengęs 80 metų slenkstį, tęsiantis savo pašaukimo kelią Kauno Šv. apaštalų Petro ir Povilo Arkikatedroje Bazilikoje.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija