2013 m. balandžio 12 d.    
Nr. 15
(2039)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai

Paskirtas  naujasis Vilniaus arkivyskupas

Džojos Gundos Barysaitės
(president.lt) nuotrauka

Praėjusį penktadienį sužinojome, kad naujuoju Vilniaus arkivyskupu metropolitu paskirtas vyskupas Gintaras Grušas. Trečiadienį Vilniaus arkivyskupijos kurijoje su juo  ir kardinolu Audriu Juozu Bačkiu susitiko Lietuvos Respublikos prezidentė Dalia Grybauskaitė. Šalies vadovė padėkojo 20 metų Vilniaus arkivyskupo pareigas ėjusiam kardinolui A. J. Bačkiui už tarnystę bei žmonių tikėjimo ir vilties palaikymą. Naujajam arkivyskupui G. Grušui valstybės vadovė palinkėjo toliau telkti žmones. Prezidentės teigimu, Bažnyčios indėlis labai svarbus telkiant bendruomenes ir padedant likimo išbandymus patyrusiems žmonėms. Pažeidžiamiausiam visuomenės sluoksniui Bažnyčia yra didelė parama, todėl ji kartu su valstybe gali svariai prisidėti prie geresnės Lietuvos kūrimo. Prezidentė pabrėžė, kad Bažnyčios vaidmuo svarbus ir stiprinant tarpusavio pasitikėjimą bei pasitikėjimą mūsų valstybe. Pasak šalies vadovės, dirbdamos išvien, Bažnyčia ir valstybė gali daug nuveikti Lietuvos žmonių labui.


Naujas Vilniaus arkivyskupas

Balandžio 5-ąją popiežius Pranciškus priėmė kardinolo A. J. Bačkio atsistatydinimą, kuris buvo įteiktas pagal kanonų teisės nuostatus, jam sulaukus 75 metų, ir nauju Vilniaus arkivyskupu metropolitu paskyrė vyskupą Gintarą Grušą.

Kardinolas paskirtas Arkivyskupijos administratoriumi iki tos dienos, kai įvyks naujo arkivyskupo ingresas.


Kryžiaus kelias – nauja Kėdainių miesto tradicija

Kryžiaus kelio procesijoje kryžių
neša rajono meras Rimantas Diliūnas

Gavėnios atgailos kelyje – Verbų sekmadienio iškilmė, Didžiojo ketvirtadienio Paskutinė Vakarienė, Kryžiaus išaukštinimas... Kėdainių Šv. Jurgio parapijos bendruomenė, vadovaujama klebono kun. Artūro Stanevičiaus, susibūrė į jau tradicija tapusias Didžiojo penktadienio kryžiaus nešimo apeigas. Klebonas skatino prisiminti ir atgailaujant atkartoti Kristaus nueitą Kryžiaus kelią. Jis kalbėjo, kad Kristus kryžių nešė Jeruzalės gatvėmis, todėl ir mes nebijokime išeiti į savo miesto gatves. Šiais metais tikinčiųjų procesija prasidėjo nuo rajono savivaldybės. Klebonui kun. Artūrui Stanevičiui talkino kun. Virgilijus Rutkūnas iš Šv. Juozapo bažnyčios. Be Šv. Jurgio parapijos tikinčiųjų, „Caritas“ moterų, adoruotojų, bažnyčios choro, prie procesijos prisidėjo ir Šv. Juozapo parapijos tikintieji su Jaunimo dienos centro dalyviais, Kėdainių miesto Šaulių Povilo Lukšio kuopos kariais ir tremtiniais. Šiek tiek keitėsi įprastas procesijos maršrutas, tikintieji su maldomis ir giesmėmis vinguriavo Kėdainių senamiesčio gatvelėmis, pirmąkart sustodami ir prie Kėdainių Šv. Juozapo bažnyčios. Čia juos palaimino dekanas kun. Gintaras Pūras. Paskui grįžo per Nevėžio tiltą į Šv. Jurgio bažnyčią. Kryžiaus kelio stočių tekstus ir maldas skaitė klebonas kun. A. Stanevičius ir kun. V. Rutkūnas, giedojo Šv. Jurgio bažnyčios choras, vadovaujamas Aušros Giedrienės, adoruotojos savo rankose nešė Kryžiaus kelio stočių paveikslus, šauliai lydėjo kryžių su žibintais. Dangumi plaukė sniego pilni debesys, šaltas vėjas plėšė rūbus, sūkuriavo ką pagavęs. Pirmasis ant savo pečių kryžių užsidėjo rajono meras Rimantas Diliūnas. Nors žmonėms kryžiaus nešimas Kėdainių gatvėmis buvo nebe naujiena, galėjai matyti grupelėmis pagarbiai sustojusį šalikelėje jaunimą, prie namo kampo prigludusią moterį, skarele basišluostančią ašaras. Ji netikėtai prabilo: „Rodos, kad pati eičiau paskui Kristų ir neščiau kryžių...“ Tikinčiųjų negąsdino nei šiurpus vėjas, nei šaltas oras, nei sniego pusnys šalikelėse. Toks tas pavasaris. Kryžių teko nešti Kėdainių seniūnui Alvydui Kleivai, Vilainių seniūnui Antanui Brūžui, Pelėdnagių seniūnui Valentinui Tamuliui, rašytojui Gasparui Aleksai, gydytojui Artūrui Virmantui Vrubliauskui. Fotografas Zigmas Slavinskas įamžino Kryžiaus kelią Kėdainių miesto gatvėmis. Didįjį šeštadienį vėl visi rinkosi į bažnyčią pirmam džiaugsmingam „Aleliuja“.


Procesija Kaune

Didžiojo penktadienio vakarą keli tūkstančiai žmonių apmąstė Viešpaties kančią ir mirtį ant kryžiaus, su žvakėmis rankose eidami Kryžiaus kelio procesiją Kauno gatvėmis. Po Viešpaties Kančios pamaldų savo parapijose, jie rinkosi Laisvės alėjos pradžioje, prie Šv. arkangelo Mykolo (Įgulos) bažnyčios. Nuo čia prasidėjo ši beveik dvi valandas trukusi ir Arkikatedroje Bazilikoje pasibaigusi procesija.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija