2013 m. balandžio 12 d.    
Nr. 15
(2039)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai

Vilkaviškio vyskupijos kunigų piligrimystė

Vilkaviškio vyskupijos kunigai
po šv. Mišių Asyžiaus
Šv. Pranciškaus bazilikoje

Vasario 24 dieną grupė Vilkaviškio vyskupijos kunigų, lydimų savo ganytojo Vilkaviškio vyskupo Rimanto Norvilos, atvyko į Romą aplankyti šv. apaštalų Petro ir Pauliaus kapus bei kitas Romoje esančias šventoves ir paminėti Visuotinėje Bažnyčioje popiežiaus Benedikto XVI paskelbtus Tikėjimo metus.

Pirmąją dieną, pirmadienio rytą, piligrimai kartu su Popiežiškosios šv. Kazimiero kolegijos bendruomene šventė šv. Mišias, kurias aukojo vyskupas R. Norvila. Ganytojas linkėjo, kad buvimas Romoje praturtintų ne tik kultūrine patirtimi, bet paliestų ir jautrus dvasingumas, kylantis iš Romoje esančių šventovių. Po rytinių šv. Mišių piligrimai lankėsi Laterano bazilikoje ir dalyvavo joje vyksiančioje adoracijoje, aplankė Laterano universitetą, Šventųjų laiptų ir Šv. Klemanso bazilikas bei sustojo trumpai maldai prie Šv. Kotrynos Sienietės kapo, esančio bazilikoje šalia Romos Panteono.


Iš Romos sugrįžus

Grupė kelionės dalyvių Romoje

Žemaitijos krašto krikštas prieš 600 metų – įstabus ir nepakartojamas įvykis mūsų valstybės istorijoje. Pusbroliai kunigaikščiai Vytautas ir Jogaila atvėrė kelią Gerajai Naujienai, ir Jėzaus Kristaus žinia pasiekė Žemaičių kraštą ir jos žmonių širdis. Todėl šiais – jubiliejiniais – metais žemaičiai vyko į Romą, kad padėkotų savo protėviams už drąsą, parodytą ne tik mūšiuose, bet ir atsiveriant Gerajai Naujienai.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija