2013 m. balandžio 19 d.    
Nr. 16
(2040)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai

Drąsino nuteistuosius gręžtis į Dievą

Kun. Vincentas Gintaras
Tamošauskas OFM Cap. bendrauja
su nuteistaisiais Alytaus
pataisos namuose

Vykdydamos Vilkaviškio vyskupijos „Caritas“ projektą „Kompleksinė pagalba socialinę atskirtį patiriantiems asmenims“ socialinės darbuotojos Rasa Gražulienė ir Sandra Kratavičiūtė Alytaus pataisos namuose kovo 20 dieną suorganizavo renginį „Nė aš tavęs nepasmerksiu. Eik ir daugiau nebenusidėk“ (Jn 8,11). Jis buvo skirtas visiems nuteistiesiems, ne tik tiems, kurie yra projekto dalyviai, buvo siekiama teikti dvasinę pagalbą nuteistiesiems, ugdant jų tikėjimą ir pasitikėjimą Dievu bei pristatant Gailestingumo namų misiją. Kaune, šalia Petrašiūnų bažnyčios ir vienuolyno, kuriame gyvena broliai kapucinai, gyvuoja Gailestingumo namai, atviri kiekvienam žmogui, priebėga, kurioje sustiprėjus, atradus vidinę laisvę, autentišką santykį su Dievu, išmokstama tarnystės ir keliamasi naujam, visaverčiam gyvenimui.

Nuo kitų įvairiose Lietuvos vietose įsikūrusių reabilitacinių bendruomenių Gailestingumo namai skiriasi pirmiausia tuo, kad priima ne tik priklausomus nuo įvairių psichotropinių medžiagų, bet ir skurdo, kitų negandų prispaustus, išgyvenančius neviltį, gyvenimo beprasmybę.

Renginyje dalyvavo ir su nuteistaisiais bendravo iš Petrašiūnų Gailestingumo namų atvykę Petrašiūnų parapijos klebonas, čia įsikūrusio kapucinų vienuolyno vyresnysis brolis Vincentas Gintaras Tamošauskas ir savanoriai Audrius Žvirblis ir Valdas Palšis. Svečiai liudijo savo tikėjimą Dievu, pasidalino savo gyvenimo istorijomis, pasakojo, kaip jie išgirdo ir patyrė nesmerkiantį Dievo balsą, kviečiantį atsiversti ir pakeisti savo gyvenimą, tikėti ir atgailauti. Jie drąsino nuteistuosius gręžtis į Dievą, nusigręžti nuo nuodėmių, viltis Dievu, kuris yra vienintelis gelbėtojas. Pašlovinę Dievą giesme, paliudiję savo tikėjimą, broliai meldėsi už nuteistuosius užtarimo malda.

Vilkaviškio vyskupijos
„Caritas“ informacija

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija