2013 m. gegužės 24 d.    
Nr. 21
(2045)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai

Lietuvoje klesti sovietinio KGB provokacijų metodai

Neleistinus VSD ir prokuratūros veiksmus atskleidusios teroriste paskelbtos Eglės Kusaitės kalba Vilniaus apygardos teisme gegužės 6-ąją

(Pabaiga. Pradžia nr. 20)

VSD generalinis direktorius G. Grina Vilniaus apygardos teismui 2012 03 16 pateikė susipažinti šią medžiagą: 1. VSD vidinio patikrinimo išvadą „Dėl VSD pareigūnų veiksmų E. Kusaitės operatyvinio tyrimo byloje“; 2.VSD tarnybinių tyrimų išvadas: 1) Dėl Adrijaus Žymančiaus veiksmų vedant OKB „Jūra“; 2) Dėl Dainiaus Noreikos veiksmų atliekant operatyvinį tyrimą E. Kusaitės atžvilgiu; 3) Dėl Arūno Paukštės veiksmų kontroliuojant OKB „Jūra“ ir OTB „Šachidė“ vedimą; 4) Dėl Tomo Gailiaus veiksmų kontroliuojant OKB „Jūra“ ir OTB „Šachidė“ vedimą. Su šiomis išvadomis man ir mano gynėjui susipažinti nebuvo leista motyvuojant jų slaptumu. Prašau šią medžiagą išslaptinti, nes joje yra duomenų, atskleidžiančių tiesą.


Kol valstybėje gaudomi tik pūgžliai, ešeriai ir šamai jaučiasi saugiai

Algimantas Zolubas

Renkant ar skiriant į atsakingus valstybės postus asmenis, reikia atsižvelgti į jų lojalumą valstybei. Lietuvoje tokio vertinimo nėra, nors tai esminė kandidato savybė. Tai pasakytina apie visus kandidatus į valstybinius postus. Deja, apie tokią užkardą mūsų valstybėje net neužsimenama. Kai teismai vertina užsakytus nužudymus, didesniu nusikaltėliu laikomas ne žudikas, o nužudymo užsakovas, nes žudikas tėra įrankis užsakovo rankose. Kai kalbame apie ČK, NKVD, MVD, KGB, tas prievartos struktūras reikia laikyti nusikaltimų vykdytojomis. Represijų įkvėpėjai ir organizatoriai tarsi pamirštami, nes jie, gerai užsimaskavę, betarpiškai represijų nevykdę, egzekucijose tiesiogiai nedalyvavę. Iš tikrųjų represijų, prilygstančių tautiniam, religiniam bei ideologiniam genocidui, įkvėpėja ir organizatorė buvo SSRS komunistų partija, Lietuvoje – jos padalinys – Lietuvos komunistų partija (LKP). Ji buvo represijų užsakovė, jai pavaldi KGB iš LKP gaudavo užduotis, už nuveiktus juodus darbus atsiskaitydavo. Todėl Lietuvoje LKP CK, miestų bei rajonų komunistų partijos sekretorius bei jų parankinius reikia laikyti nepalyginamai didesniais nusikaltėliais už etatinius kagėbistus bei jų parankinius kolaborantus.


Lukiškių aikštė tebesiilgi Iljičiaus

Algimantas Zolubas

Kai nuo postamento Lukiškių aikštėje buvo nurautas Leninas, jam kojas prisiuvo ir batus užmovė ne koks nusipelnęs chirurgas, o buvęs „Komunaro“ kolūkio (Radviliškio r.) pirmininkas, Grybų karaliumi pramintas Viliumas Malinauskas. Ir štai 2001 m. spalio 4 d. Harvardo universitete jis gavo Nobelio premiją (Ig Nobel) už Lenino parko sukūrimą. Pridursime, kad šio tipo premijos skiriamos už kvailiausius išradimus.


Kaune siūloma pastatyti paminklą S. Dariui ir S. Girėnui

Skulptorės Natalijos
Luščinaitės-Krinickienės
dukra Aleksandra Orlovienė
su vyru Aleksu Kauno vicemerui
Stanislovui Buškevičiui (centre)
rodo skulptūrą „Lietuvos
sakalai“, skirtą S. Dariui
ir S. Girėnui atminti

Kauno miesto mero pavaduotojas Stanislovas Buškevičius priėmė skulptorės Natalijos Luščinaitės-Krinickienės dukrą Aleksandrą ir jos vyrą Aleksą. Jie kreipėsi į mero pavaduotoją, kad minint S. Dariaus ir S. Girėno skrydžio 80-metį būtų atkreiptas dėmesys į 1988 metais skulptorės Natalijos Luščinaitės-Krinickienės sukurtą skulptūrą „Lietuvos sakalai“, skirtą legendiniam Lietuvos lakūnų skrydžiui atminti. Jį simbolizuoja du paukščiai, suglaudę sparnus, žiūrintys į tolį, kylantys į aukštį, o lėktuvo sraigtas įsmeigtas į Lietuvos žemę, papuoštą ąžuolų vainiku.


Žodį tarė profsąjunga

Benjaminas ŽULYS

Lietuvos profesinė sąjunga „Sandrauga“ surengė Kaune eiseną-mitingą nuo šios organizacijos būstinės ir ėjo per visą Laisvės alėją iki miesto savivaldybės. Mitinguotojai nešė plakatus su įvairiais užrašais: „Kainos dabar prieinamos – prieini, pasižiūri ir nueini“, „Jaunas žmogus be praktikos tai nereiškia, kad be proto“ ir kitais. Prie savivaldybės, vėliau – spaudos konferencijoje kavinėje „Miesto sodas“ profsąjungos aktyvistai kalbėjo apie profsąjungų vaidmenį siekiant teisingumo įvairiose gyvenimo srityse, valdininkų atsakomybę prieš visuomenę, eilinį Lietuvos pilietį.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija