2013 m. gegužės 24 d.    
Nr. 21
(2045)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

MŪSŲ
RĖMĖJAS

Kurianti
Lietuva


ARCHYVAS

2013 metai


XXI Amžius


1863 metų sukilimo metai

Sukilimo sukaktis jo vado tėviškėje

Paminklas kun. Antano
Mackevičiaus gimtinėje

1863 metų sukilimo 150 metų sukakties minėjimas gegužės 10 dieną surengtas Kelmės krašto muziejuje. Kelmės rajono mokyklų moksleiviams vyko pilietiškumo pamoka-ekskursija „1863 metų sukilimo pėdsakai Kelmės krašte“. Į paskaitą „1863 metų sukilimas: viltys ir netektys“ buvo pakviesta visuomenė. Renginį vedė muziejaus direktorė Danutė Žalpienė, įžangos žodį tarė Kelmės rajono savivaldybės meras Vaclovas Andrulis. Pranešimą skaitė Vytauto Didžiojo karo muziejaus istorikas Algimantas Daugirdas. Po paskaitos pristatyta tarptautinė paroda „1863 metų sukilimo ženklai Arturo Grottgerio kūrybos cikluose „Polonia“ ir „Lituania“. Ją surengė Lietuvos dailės muziejus ir Lenkijos institutas Vilniuje.

Paskui kelmiškiai nuvyko į Pakražančio seniūniją, Morkių kaimą. Sukilimo vado kun. Antano Mackevičiaus gimtinėje kalbėjo mero pavaduotojas, Laisvės kovoms įamžinti komisijos pirmininkas Kęstutis Bilius. Jis džiaugėsi, kad ši diena paskirta mūsų krašto istorijai, išreiškė pagarbą neeilinei asmenybei. Paskui žodį tarė Kelmės krašto muziejaus muziejininkas Rimantas Serva, Pakražančio seniūnas Alfonsas Sakalauskas. Padėta gėlių prie paminklinio akmens, žyminčio sukilėlių vado, kun. A. Mackevičiaus gimtinę. Paminklinis akmuo pastatytas 1988 metais. Po Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo netoli gimtinės, prie kelio, kun. A. Mackevičiaus atminimui pastatytas ir A. Akstino iškaltas stogastulpis.

XXI

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija