2013 m. gegužės 24 d.    
Nr. 21
(2045)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

MŪSŲ
RĖMĖJAS

Kurianti
Lietuva


ARCHYVAS

2013 metai


XXI Amžius


Išnašos

Pristatyta knyga apie Šakynos kraštą

Kalba viena pagrindinių knygos
„Šakynos kraštas“ sudarytojų
ir straipsnių autorių Irena Seliukaitė

Šakynos mokyklos salėje įvyko didelė ir prasminga šventė. Skambant dainai „Kur bėga Šešupė“, plevenant Lietuvos ir Šakynos seniūnijos vėliavoms, ant lininio rankšluosčio paguldyta įnešta knyga „Šakynos kraštas“. 43 autoriai į 743 gausiai iliustruotus puslapius sudėjo viską apie Šakynos kraštą: jos istoriją, kultūrą, švietimą, bažnyčias, žmones...

Šventėje dalyvavo gausus būrys Šiaulių rajono bei miesto kultūros, švietimo darbuotojų, kraštotyrininkų, knygos sudarytojų, straipsnių autorių, Šakynos krašto gyventojai.

Lietuvos Kultūros ministerijos regionų kultūros skyriaus vedėja, Lietuvos kraštotyros draugijos pirmininko pavaduotoja, viena pagrindinių knygos „Šakynos kraštas“ sudarytojų ir straipsnių autorių Irena Seliukaitė, pristatydama knygą, pabrėžė, kad Šakynos kraštas – savitas ir įdomus, kad jame visada bus kuriančių ir jos istoriją saugančių žmonių.

Šventėje pasisakė straipsnių autoriai: Šiaulių miesto „Aušros“ muziejaus direktoriaus pavaduotoja Virginija Šiukščienė, Šiaulių rajono kraštotyros draugijos pirmininkė Sigita Lukienė, Šiaulių rajono kraštotyrininkas Algimantas Puodžiūnas, žurnalistė Dalia Skėrytė–Karpavičienė, Lietuvos Dailės muziejaus muziejininkės-etnografės Dalia Bernotaitė–Bieliauskienė ir Žydrė Petrauskaitė, Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Kultūros skyriaus vedėjas Tomas Vaitkus, „Diemedžio“ leidyklos vyriausias redaktorius, Danas Kaukėnas, kraštotyrininkas Leonardas Skėrys, Šakynos seniūnas Artūras Žilinskas ir kiti.

Žodį tarė Seimo narė Rima Baškienė.

Redakcinės kolegijos vardu straipsnių autoriams, knygos rėmėjams dėkojo knygos sudarytoja, Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Kultūros skyriaus vedėjo pavaduotoja Laimutė Varkalienė.

Nuotaikingą koncertinę programą parengė Šakynos krašto saviveiklininkai, vadovaujami Sigitos Butvidienės.

Knygos sudarytojams ir straipsnių autoriams įteikti atminimo suvenyrai, kuriuos pagamino kraštotyrininkas šakynietis Stasys Šalkauskas.

Šventės pabaigoje visi dalyviai sutartinai užtraukė Šakynos krašto himną „Šakyna – šiaurės vakara“ (žodžiai Antano Budzinsko, muzika Rimo Mickevičiaus).

Laimutė Varkalienė

Šakyna, Šiaulių rajonas
Zigmo Ripinskio nuotrauka

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija