2013 m. gegužės 24 d.    
Nr. 21
(2045)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

MŪSŲ
RĖMĖJAS

Kurianti
Lietuva


ARCHYVAS

2013 metai


XXI Amžius


Išnašos

Nauja akademiko knyga

Džiuljeta Kulvietienė

Iš kairės: akademikas Jurgis
Brėdikis, docentai Regina
Jonkaitienė ir Aras Puodžiukynas

Knygos „Likimas leido...“ du tomai

Akademikas Jurgis Brėdikis pristatė jau penktąją savo autorinę knygą. „Likimas leido...“ (antroji knyga) – memuariniai pasakojimai apie gyvenimo kelyje sutiktus žmones ir to laiko įvykių apmąstymai, patirtis ir įžvalgos. Prieš metus akademikas skaitytojams pateikė pirmą „Likimas leido...“ knygą. Šiame dvitomyje – autoriaus gyvenime sutiktos neeilinės asmenybės, pasišventusios savo profesijai, gyvybės ir mirties, tikėjimo bei dvasinio augimo apmąstymai, mintys apie medicinos atradimus ir praradimus, apie integruotą Vakarų bei Rytų šalių mediciną. Antrojoje knygoje autorius atvirai ir drąsiai rašo apie reiškinius, neretai mums atrodančius paslaptingais ir nesuprantamais. Kaip sakė autorius, jis stengėsi, kad visus skyrius jungtų vienas bruožas – pozityvumas.

Pasitikti naujosios knygos ir pasidalyti dar vis gyvais pirmos „Likimas leido...“ knygos įspūdžiais į Kauno klinikų salę susirinko medikai, akademinė bendruomenė ir kiti akademiko J. Brėdikio literatūrinio žodžio gerbėjai, todėl natūralu, kad buvo prisiminta kelio į mediciną pradžia. Kaip teigė autorius, abi „Likimas leido...“ knygos yra iš gyvenimo – pasakojimai apie sutiktus žmones, apie tuos, kurie turėjo įtakos. Autorius atvirai pasakojo, kaip ir antrojoje knygoje neišvengė apmąstymų apie gyvybę bei mirtį, svarstymų apie lemtį ir laimę.

Memuarinėje gydytojo kardiochirurgo, mokslininko ir išradėjo, pedagogo bei visuomenės veikėjo knygoje rasime minčių apie ligonį, gydytojo ir paciento santykius. „Mus mokė gydyti kūną, o dabar galiu pasakyti, kad reikia žiūrėti į žmogaus visumą. Rytuose sakoma, kad daugelis ligų prasideda nuo galvos“, – sakė akademikas.

Knygų autorius papasakojo, kad baigdamas vidurinę mokyklą galvojo apie literatūros studijas, bet kaimynas, tuometinio Kauno medicinos instituto profesorius Blažiejus Abraitis patarė rinktis mediciną, sakė: „Apie ką rašysi neturėdamas gyvenimo patirties?“ Ir abiturientas – būsimas gerbiamas ir žinomas medikas, profesorius, akademikas – pasuko į mediciną. „Atėjo laikas ir jo žodžiai pradėjo pildytis. Noriu pasidalyti su visais, ką turiu savyje, ką patyriau, todėl ir rašau, – sako akademikas J. Brėdikis. – Norėjosi pažiūrėti, kas yra tarp nežinomų reiškinių, kurių mokslininkai kratosi, nes negali paaiškinti arba gali, bet dėl tam tikrų priežasčių vengia“.

Likimas, lemtis ir ar galima tai valdyti, galimybės ir riba, atsitiktinumai, sutapimai, intuicija, nuojauta, vizualizacija, telepatija, vakuumo teorija, elektromagnetinės ir kitos bangos, gyvybinė energija, bendravimas bei konfliktai – temos, kurias gerbiamas akademikas palietė savo naujausioje knygoje.

Knygų autorius iš auditorijos sulaukė nemažai klausimų. Susitikimui baigiantis, Romualdas Algimantas Rimdeika padėkojo akademikui J. Brėdikiui ir palinkėjo, kad visi akademiko darbai ir toliau gražiai derėtų. Knygos ištraukas skaitė Lietuvos sveikatos mokslų universiteto docentai Regina Jonkaitienė ir Aras Puodžiukynas.

Knyga dar buvo pristatyta Maironio lietuvių literatūros muziejuje.

Autorės nuotrauka

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija