2013 m. gegužės 24 d.    
Nr. 21
(2045)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai

Pagerbė motinas

Grupė Šilalės parapijos Gyvojo
Rožinio kalbėtojų parapijos
namuose su klebonu dekanu
kan. dr. Algiu Genučiu

Kadaise rašytojas Čarlzas H. Sperdženas rašė: „Negaliu apsakyti, koks esu dėkingas savo gerajai mamai. Dar būdami maži vaikai, mes susėsdavome visi aplink stalą ir eilutę po eilutės skaitydavome Šventąjį Raštą, o mama mums aiškindavo...“ Taigi Šventojo Rašto dėka ir Motinos rūpesčiu esame pakrikštyti, priimame katalikišką tikėjimą.

Gegužės 5 dieną Šilalės parapijos tikintieji iš pat ryto gausiai rinkosi į Šilalės Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčią švęsti Motinos dienos. Kaip ir visada, bažnyčion daugiausia susirinko moterų-motinų. Tik šį kartą matėsi ir nemažai jaunimo, šeimų, garbaus amžiaus močiučių, senolių, nes Motinos dienos proga prisimename ir Švč. Mergelę Mariją, kuri, pagimdžiusi Dievo Sūnų Jėzų, pažadino žmonijos išganymo aušrą ir tapo mūsų visų Motina. Šia proga Votyvos šv. Mišias aukojo ir homiliją, skirtą Motinos dienai, pasakė vikaras kun. Justinas Palubinskas. Šv. Mišiose giedojo Šilalės parapijos jaunimo chorelis. Sumos šv. Mišias už gyvas ir mirusias motinas aukojo klebonas dekanas kan. dr. Algis Genutis. Motinos dienai skirtoje homilijoje apie tai, kad žmogaus gyvenimas prasideda nuo motinos, padedančios vaikeliui žengti pirmąjį žingsnelį, ištarti pirmąjį žodį bei pažinti jį supantį pasaulį, sujaudino motinas ir močiutes. Dekanas kan. dr. A. Genutis palaimino visas bažnyčioje buvusias motinas, o kunigui patarnavę ministrantai ir adorantės motinoms įteikė po gėlės žiedelį. Sumos metu giedojo Šilalės parapijos choras, vadovaujamas Antano Kazlausko.

Po Sumos, bažnyčioje įvyko trumpas „Lietuvos talentų“ nugalėtojo Mariaus Petrausko sakralinių kūrinių solinis koncertėlis, skirtas motinoms. Po pamaldų Šilalės parapijos namuose susirinko grupė Gyvojo Rožinio kalbėtojų (vadovė Birutė Lašaitienė), kurie su dekanu kan. dr. A. Genučiu aptarė birželio 21–22 dienomis Šilalėje įvyksiančio Eucharistijos kongreso Švč. Sakramento adoracijos grafiką. Tos pačios dienos pavakaryje Šilalės bažnyčioje buvo giedami Žemaičių Kalvarijos kalnai už mirusias parapijos motinas.

Pranciškus ŽUKAUSKAS

Šilalė
Autoriaus nuotrauka

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija