2013 m. gegužės 31 d.    
Nr. 22
(2046)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

MŪSŲ
RĖMĖJAS

Kurianti
Lietuva


ARCHYVAS

2013 metai


XXI Amžius


Išnašos

Pabendravimas su Viliumi Bražėnu skaitant jo knygą

Balandžio 14 dieną Kaune Lietuvos moterų lygos Kauno skyriaus ir Kauno įgulos karininkų ramovės iniciatyva įvyko žinomo politikos apžvalgininko, tarptautininko Viliaus Bražėno 100-ųjų gimimo metinių minėjimas. Jis prasidėjo Šv. arkangelo Mykolo (Įgulos) bažnyčioje šventomis Mišiomis, kurias aukojo bei pamokslą pasakė jos rektorius, kariuomenės kapelionas kun. Tomas Karklys. Minėjimo tęsinys vyko Kauno įgulos karininkų ramovės Didžiojoje salėje. Jį vedė ramovės viršininkas majoras Donatas Mazurkevičius, o Viliaus Bražėno veiklą sutapatino su pačios ramovės šūkiu, raginančiu, anot poeto Maironio, ginti savo kalbą, žemę, jos būdą, stoti į darbą kaip milžinai... Šį didelį savo žemės – visų mūsų namų – gynimo darbą V. Bražėnas pradėjo 1944 metais realiuose mūšiuose prie Sedos su sovietine kariuomene, su sovietiniais tankais, grėsmingai šliaužiančiais savo naikinančiąja jėga į mūsų kraštą, ir išliko iki pat mirties ištikimas kovotojas už Lietuvos laisvę, už jos tapatybės išsaugojimą, pabrėžė besiskverbiančio su visokiomis priedangomis kosmopolitinio globalizmo pražūtingumą, ragino kovoti prieš mūsų tautos nutautinimo tendencijas, visą laiką kartodamas, kad kova dar nebaigta. Šis jo teiginys visu savo turiniu atsispindi minėjimo metu pristatytoje naujojoje prof. Onos Voverienės kruopščiai sudarytoje knygoje „Kova dar nebaigta...“ Joje, kaip rašo jos sudarytoja, analizuojamos trys pagrindinės temos: globaliniu mastu – antikomunizmas ir antiglobalizmas, Lietuvos mastu – patyrusio politiko argumentuoti patarimai, kaip išvengti tautai ir Lietuvos valstybei nepageidaujamų globalizmo pasekmių.

Su didele meile jo straipsnius, produktyvaus gyvenimo žingsnius nušvietė pati knygos sudarytoja prof. Ona Voverienė, akcentuodama Viliaus Bražėno asmenybės šviesą, rodančią tautai kelią į dvasinį atgimimą ir teisingumo mūsų valstybėje atkūrimą, stiprinant ir plėtojant Lietuvos tautinę valstybę Europoje. „Vilius Bražėnas visada turėjo viltį matyti Lietuvą dvasiškai atgimusią, dorą ir teisingą, branginančią savo žemę ir savo amžinąsias dvasines vertybes, jis ragino atkurti tautinę valstybę, puoselėti jos kalbą, gintis nuo istorijos klastočių. Visi turėtume siekti šių jo testamentinių vertybių“, –  pabrėžė kalbėtoja.

Gražią jausmingų bendravimo su V. Bražėnu prisiminimų puokštę pateikė majoras Gediminas Reutas, Seimo narys, Lietuvos Sąjūdžio pirmininkas Rytas Kupčinskas, perskaitęs europarlamentaro prof. Vytauto Landsbergio sveikinimą, dimisijos majoras Vytautas Balsys, dimisijos kapitonas Aleksandras Dagys bei buvęs Krašto apsaugos viceministras Edmundas Simanaitis.

Apibendrinamąjį žodį, pabrėždama prof. O. Voverienės produktyvumą, tarė Lietuvos moterų lygos Kauno skyriaus pirmininkė Meilutė Asanavičienė.

Minėjimą baigė kompozitoriaus Rimanto Vaičekonio vadovaujamas Kauno vyrų choras „Margiris“. Renginio dalyviai buvo pavaišinti skania kareiviška koše ir kvapnia arbata.

Zigmas Tamakauskas,
Kauno savivaldybės Švietimo tarybos narys, Lietuvos Sąjūdžio Kauno skyriaus Švietimo komiteto pirmininkas

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija