2013 m. gegužės 31 d.    
Nr. 22
(2046)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai

Paryžiaus manifestacijos už šeimą

Sekmadienį Paryžiuje vyko trečioji demonstracija protestuojant prieš įstatymą, atveriantį kelią homoseksualių asmenų santuokai ir įsivaikinimui. Oficialiais duomenimis, dalyvių buvo apie 150 tūkstančių, tuo tarpu organizatorių teigimu išreikšti savo protestą susirinko apie milijonas žmonių. Vengdama neramumų proveržio, policija areštavo virš 50 radikalių dešiniųjų aktyvistų.


Masiškiausias Tikėjimo metų renginys

Mindaugas BUIKA

Popiežių Pranciškų sveikina 200 tūkst.
bažnytinių sąjūdžių susitikimo dalyvių

Sąjūdžiai – Bažnyčios turtas ir dovana

Vienas masiškiausių Tikėjimo metų renginių buvo Sekminių metu vykęs popiežiaus Pranciškaus vadovaujamas bažnytinių sąjūdžių atstovų susitikimas Romoje, kuriame dalyvavo beveik 200 tūkstančių tikinčiųjų, daugiausia jaunų žmonių. Sveikindamas juos gegužės 18–19 dienomis vykusioje šventėje, Šventasis Tėvas prilygino šį sąskrydį Šv. Petro aikštės perkeitimui į milžinišką „Jeruzalės Vakarienbutį po atviru dangumi“, kai užgimusi Bažnyčia vieningoje apaštalų ir Jėzaus motinos Marijos maldoje sulaukė veiklios ir dieviškąsias malones nešančios Šventosios Dvasios atsiuntimo. Pabrėždamas, kad prieš 50 metų vykusio Vatikano II Susirinkimo įkvėpti sąjūdžiai, ženklinantys pasauliečių dvasinę brandą ir iniciatyvų raišką įvairiomis charizmomis išlaiko bendrystę su savo ganytojais, popiežius Pranciškus kalbėjo: „Šis Šventosios Dvasios, kuri nuolat kuria vienybę Bažnyčioje, veikimas tęsiasi ir dabar“. Gegužės 19 dieną po Sekminių šv. Mišių prieš vidurdienio „Regina Caeli“ maldą tartame žodyje, Šventasis Tėvas dėkojo iš viso pasaulio į Amžinąjį miestą atvykusių bažnytinių sąjūdžių, asociacijų ir bendrijų atstovams, patvirtindamas, kad jie yra „Bažnyčios turtas ir dovana“. Atsižvelgdamas į naujosios evangelizacijos iškeltų uždavinių dabartinėse sekuliarizmo dykvietėse kontekstą, popiežius Pranciškus padrąsindamas kvietė: „Visuomet skleiskite Evangelijos jėgą ten, kur eisite ir būsite! Nebijokite! Visuomet su džiaugsmu ir entuziazmu puoselėkite Bažnyčios bendrystę! Tegul prisikėlęs Viešpats visuomet būna su jumis ir mūsų Dievo Motina jus tesaugo!“


Kad duotume – turėkime

Kun. Vytenis Vaškelis

Tėvo dieną vaikai, savo mamų ar kitų namiškių pamokyti, kai kurie net pasišokinėdami įskuodžia į kambarį, pakšteli mylimam tėčiui į skruostą, įteikia jam gėlelę ar savo piešinuką ir pasveikina, kaip sugeba. Tėvo širdis sušvelnėja ir neseniai tvyrojęs pyktis dėl neklaužados sūnaus padarytų eibių susitraukia iki vos įžiūrimo nykštuko silueto. Kai tėvas lieka vienas, išima iš lentynos seniai skaitytą Bibliją, atsiverčia 183 puslapį ir štai ką perskaito: „VIEŠPATS, VIEŠPATS, esu gailestingas ir maloningas Dievas, lėtas pykti, kupinas gerumo ir ištikimybės, lydintis gerumu lig tūkstantosios kartos, atleidžiantis kaltę, nusižengimą ir nuodėmę, tačiau nepaliekantis kaltųjų be bausmės, bet baudžiantis vaikus už tėvų kaltę ir vaikų vaikus lig trečios ir ketvirtos kartos“ (Iš 34, 6–7).


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija