2013 m. gegužės 31 d.    
Nr. 22
(2046)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai

Apie tėvystę

Artėja krikščioniškai šeimai labai svarbi šventė – Tėvo Diena. Ta proga pamąstykime apie tėvystę ir tėvo vaidmenį šiandieninėje šeimoje. Ar šiandieninė šeima suvokia, kokią svarbią rolę privalo vaidinti tvirtos šeimos tėvas jos kasdieniniame gyvenime? Laiške korintiečiams rašoma: „Jei kas tariasi ką nors žinąs, tai jis nė nežino, kaip reikia pažinti. Bet kas myli Dievą, tas yra jo pažintas“.


Devynis vaikus išauginusiam tėvui ir dabar  pritrūksta laiko

Bronius VERTELKA

Devynių vaikų tėvas
Aloyzas Kuodis iš Šilagalio

Šilagalyje gyvenantys Aloyzas ir Emilija Kuodžiai kartu išgyveno 50 metų, išaugino devynis vaikus, sulaukė 18 anūkų ir vieno proanūkio. Tėvo dienos išvakarėse jų auksinių vestuvių iškilmės vyks jaukiame Žemaitijos kampelyje Pakutuvėnuose. Tokią dovaną tėvams pateikė jų vaikai. Kartu bus minimas Aloyzo 80-metis.

Aloyzas yra kilęs iš Vabalninko parapijos Čypėnų kaimo. Tėvai – Dominykas ir Morta – buvo ūkininkai, turėjo 25 hektarus žemės. Tiek jos gavo keldamiesi iš kaimo į vienkiemį. Žemė buvo krūmais nusėta, prastoka, tad vargo su ja turėjo. Tėvai buvo religingi. Sekmadieniais – jokių darbų, išskyrus gyvulių priežiūrą. Į bažnyčią vykdavo pasikinkę arklius. Vykstant kolektyvizacijai ir juos atėmus, šeima 10 kilometrų kelią įveikdavo pėsčiomis basa, tik prie miestelio apsiaudavo. Artėdami prie Vabalninko, sutikdavo vis daugiau žmonių, o prie bažnyčios jų būdavo jau didžiulis būrys. Šventovėje senų žmonių būdavo mažai – vis vaikai, jaunimas, moterys. Ypač gražu buvo tai, kad apie motinas apstodavo po 5–6 vaikus. Tuo metu buvo gausios šeimos. Vaikams tėvų žodis buvo šventas. Kuodžių šeimoje augo broliai Aloyzas ir Pranciškus (dar du vaikai maži mirė). Brolis už Aloyzą buvo devyneriais metais vyresnis, tad jaunesnįjį visaip globojo. Nusipirkęs dviratį, pasisodindavo jį ant kartelės ir abu vėju lėkdavo į bažnyčią. Tėvai nuo mažens vaikus pratino prie darbo.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija