2013 m. gegužės 31 d.    
Nr. 22
(2046)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai

Sutiko ir išlydėjo maldininkus

Bronislava Buchienė

Tytuvėniškių dovaną piligrimų
grupės vadovui Gintarui Naudžiūnui
įteikia Gyvojo Rožinio draugijos
pirmininkė Teresė Barkauskienė

Švęsdami Tikėjimo metus, Žemaitijos krikšto 600 metų jubiliejų, palaimintojo popiežiaus Jono Pauliaus II atvykimo į Lietuvą 20-ąsias metines, nuo Kryžių kalno į tolimą kelionę išvyko grupė piligrimų. Jie pėsčiomis su kryžiumi ant pečių nukeliaus apie penkis tūkstančius kilometrų, kad Meksikoje aplankytų Gvadelupės Dievo Motiną. Piligrimų kelias nusitęs per Lenkiją, Čekiją, Vokietiją, Šveicariją, Prancūziją, Ispaniją, Portugaliją ir Meksiką. Per gimtąją šalį maldininkai keliaus devynias dienas.

Gegužės 20-osios popietę į Tytuvėnus atvyko maldingos atgailos kelionės Kryžių kalnas–Gvadelupė dalyviai. Čia juos prie bažnyčios vartų sutiko klebonas kun. Rimantas Žaromskis, Gyvojo Rožinio draugijos vadovė Teresė Barkauskienė bei draugijos nariai. Giedodami piligrimai ir šeimininkai suėjo į bažnyčią.

Po bendros giesmės klebonas kun. R. Žaromskis nuoširdžiai pasveikino kelionės dalyvius, palinkėjo Dievo palaimos ir stiprybės tokiame ilgame kelyje ir visų sutinkančiųjų vardu pakvietė pasistiprinti. Prie kryžiaus budėti pasiliko Tytuvėnų klebonas su tikinčiaisiais. Nuplovę dar tik beprasidedančios kelionės dulkes, pasistiprinę Gyvojo Rožinio draugijos moterų paruoštais užkandžiais, piligrimai trumpai pabendravo su jais pasirūpinusiais Tytuvėnų Švč. Mergelės Marijos, Angelų Karalienės, bažnyčios bendruomenės atstovais.

Gyvojo Rožinio draugijos pirmininkė T. Barkauskienė kreipėsi į piligriminės kelionės vadovą Gintarą Naudžiūną, prašydama į Gvadelupę nunešti ką tik 20-ąjį jubiliejų pažymėjusios draugijos emblemų ir palikti jas Mergelės Marijos apsireiškimų bei kitose svarbiose Marijos garbei skirtose vietose. Ji perdavė ne tik emblemas, bet ir piniginę auką nuo tytuvėniškių.

Piligrimų grupės vadovas padėkojo už maistą, nuoširdumą, dvasinę ir materialią paramą, trumpai supažindino su piligriminės kelionės tikslais, su šalimis ir vietomis, kurias ruošiamasi aplankyti, pasisemti stiprybės, ten pasimelsti. Po gero pusvalandžio maldininkai atsisveikino, pasimeldė ir, klebono kun. R. Žaromskio palaiminti ir palydėti, pakilo į kelionę. Kita jų stotelė buvo Šiluva, o dabar jie jau eina per Lenkiją.

Tytuvėnai, Kelmės rajonas

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija