2013 m. gegužės 31 d.    
Nr. 22
(2046)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai

Anykščiai – Nepomukas: draugystei atstumai nebaisūs

Vytautas BAGDONAS

Nepomukas jaukumu primena Anykščius

Šv. Mišios Nepomuko Šv. Jono
bažnyčioje. Čia dalyvavo
ir susigiminiavusių su
Nepomuku miestų delegacijos

Anykščius ir Čekijos miestą Nepomuką skiria daugiau kaip tūkstantis kilometrų, tačiau toks atstumas – ne kliūtis bendrauti ir bendradarbiauti.

Draugystės ir bendradarbiavimo ryšiai tarp šių dviejų miestų buvo užmegzti dar 1996 metais. Tuomet Anykščius ir Nepomuką sujungė tas pats šventasis. Pasirodo, šv. Jonas Nepomukas yra Čekijos globėjas, o Anykščių miesto herbe irgi pavaizduotas šis šventasis. Tuomet, 1996-aisiais, Čekijos ambasados Lietuvoje darbuotojai vienoje tautodailės darbų parodoje pamatė anykštėnų darbus, kuriuose buvo pavaizduotas Anykščių herbas su šv. Jono Nepomuko atvaizdu. Čekai buvo nustebinti, kad Lietuvos miesto herbe atsirado jų šalies globėjo atvaizdas, ir pasiūlė anykštėnams pradėti bendradarbiauti su šio šventojo gimtuoju miestu – Nepomuku. Nuo to laiko ir bendraujama, bendradarbiaujama, ne kartą keistasi delegacijomis.

Neseniai Nepomuko miesto merijos kvietimu buvo išvykusi anykštėnų delegacija, vadovaujama rajono mero Sigučio Obelevičiaus. Šio miesto vadovai pakvietė atvykti ir kitų susigiminiavusių miestų delegacijas iš Lenkijos, Slovakijos, Kroatijos, Italijos, Olandijos bei kitų šalių. Taigi, į jaukų, gražų miestą, daug kuo primenantį Anykščius, susirinko didelis būrys svečių. Anykštėnai kartu su kitų šalių delegacijomis dalyvavo renginiuose, kurių metu buvo paminėtos Nepomuko 620-osios metinės. Dalyvauta ir iškilmingose šv. Mišiose, skirtose pagerbti šventąjį Nepomuką. Čia rodoma ypatinga pagarba visos Čekijos globėjui, todėl kovą, kai pagerbiamas šio šventojo atminimas, organizuojamos ypatingos pamaldos. Iš Šv. Jokūbo bažnyčios, kur saugoma šv. Jono Nepomuko medinė skulptūra, maldininkų ir katalikų kunigų procesija perneša tą skulptūrą į Šv. Jono bažnyčią ir čia aukoja šv. Mišias. Toje procesijoje dalyvavo ir visos atvykusios į Nepomuką delegacijos. Anykštėnus maloniai nustebino vyskupo, vietinių kunigų ir atvykusių iš kitų šalių dvasininkų aukojamos šv.Mišios, įvairiomis kalbomis sakomi pamokslai, gražiai išpuošta bažnyčia.

Vizito Nepomuke metu susitikta su miesto merijos vadovais, vietinės Tarybos nariais, pasikeista suvenyrais, pasidalinta sukaupta teigiama patirtimi įvairiose gyvenimo srityse, aptarti tolesnio bendradarbiavimo klausimai. Anykštėnai turėjo progos pabendrauti ir su kitų šalių delegacijomis, atvykusiomis į Nepomuką. Neišdildomus įspūdžius paliko ekskursijos, vietinių gyventojų nuoširdumas, svetingumas, nuostabūs gamtovaizdžiai. Nors ir Čekijoje vėluoja pavasaris, lauke trūksta šilumos, tačiau susitikimų metu netrūko nepomukiečių širdies šilumos. Rūpestingą dėmesį visiems svečiams rodė naujasis Nepomuko meras, 31 metų socialdemokratas Vaclavas Kovaras. Jis – biologas, domisi ornitologija, turi įsirengęs botanikos daržą, todėl su Anykščių rajono meru gamtininku, botaniku, visoje Lietuvoje garsėjančio Traupio botanikos sodo įkūrėju ir puoselėtoju Sigučiu Obelevičiumi jisai tikrai turėjo apie ką pasikalbėti. Maloni staigmena buvo apsilankymas mero V. Kovaro botanikos darže.

Anykštėnai grįžo iš Nepomuko kupini neišdildomų įspūdžių. Dabar nuoširdžiųjų čekų atsakomojo vizito bus laukiama Anykščiuose.

Jurgitos Povilaitienės nuotrauka

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija