2013 m. gegužės 31 d.    
Nr. 22
(2046)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai

Kryžių kalno lankytojams – naujos taisyklės

Šiaulių rajono savivaldybės taryba patvirtino naujas Kryžių kalno – Jurgaičių, Domantų piliakalnio su gyvenviete – lankymo, kryžių statymo ir priežiūros taisykles. Anksčiau patvirtintos taisyklės pripažintos netekusios galios. Lietuvos Respublikos kultūros ministerija, siekdama sudaryti tinkamas sąlygas kultūros paminklo – Kryžių kalno (Jurgaičių, Domantų piliakalnio su gyvenviete) – išsaugojimui, priežiūrai ir naudojimui, pavedė Kultūros paveldo departamentui parengti Kryžių kalno apsaugos reglamentą, o rajono savivaldybės administracijai – sudaryti tarpinstitucinę darbo grupę, kuri spręstų klausimus dėl Kryžių kalno. Taip ir buvo padaryta.

Naujos taisyklės aiškiai apibrėžia, kas draudžiama, kokia atsakomybė už taisyklių pažeidimus numatyta, ką ir kur galima statyti... Kryžių kalne negalima triukšmauti, trikdyti rimties, deginti žvakių, elgetauti, statyti kryžius iš kapinių su mirusiojo pavarde, statyti kryžius ant takų ir aikštėje, savavališkai griauti, naikinti, perstatinėti anksčiau pastatytus Kryžių kalno objektus, savavališkai kirsti ar žaloti medžius, ardyti ar kasinėti žemės paviršių, vedžioti šunis ir kitus gyvūnus... Leidžiama statyti tik medinius kryžius, koplytstulpius, stogastulpius iki 3 metrų aukščio. Dėl aukštesnių kryžių statymo teks kreiptis į Meškuičių seniūniją. Kryžiai ar statiniai, pastatyti pažeidžiant taisykles arba įstatymus, bus nugriauti, o nugriovimo darbų išlaidos pateikiamos atlyginti statytojui.

Šiaulių rajono savivaldybė pranešė, kad prekiauti prie Kryžių kalno religine atributika, kryžiais, suvenyrais bei kita turizmui skirta atributika galima tik specialiai tam skirtose vietose ir vadovaujantis Šiaulių rajono savivaldybės numatytomis taisyklėmis bei galiojančiais įstatymais ir kitais teisės aktais. Fiziniai ir juridiniai asmenys, pažeidę taisykles, atsakys LR įstatymų nustatyta tvarka.

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija