2013 m. birželio 7 d.    
Nr. 23
(2047)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai

Vilkaviškio vyskupijoje

Marijampolės dekanate

Prisiminė parapijos kūrėjus

MINDAUGAI. Gegužės 25 dieną Mindaugų parapijoje įvyko iškilmingas renginys iš ciklo Atkurtos valstybės 100-mečiui paminėti, skirtas pagerbti Sūduvos krašto šviesuolius Magdaleną ir Juozą Auštrevičius, Petro Kručko šeimą, Raudenio valsčių ir pradžios mokyklą, paminėti Šv. arkangelo Mykolo bažnyčios 70-metį.

Renginys prasidėjo šv. Mišiomis Šv. arkangelo Mykolo bažnyčioje. Jas aukojo klebonas kun. Gintautas Černauskas. Paskui buvo atidengta bažnyčios žemės sklypo fundatorių atminimo lenta, skirta ūkininko Petro Kručko šeimai, ir paminklinė lentelė prie Mindaugų parapijos kapinių kryžiaus kapinių žemės fundatoriams M. ir J. Auštrevičiams. Lietuvos Šaulių sąjungos Garbės kuopa padėjo gėlių prie paminklinio kryžiaus.

Nuvykus į Nemunaičių pagrindinę mokyklą Mikališkių kaime, buvusio Raudenio valsčiaus ir pradžios mokyklos pastatą, atidengtos atminimo lentos, skirtos Raudenio valsčiaus ir pradžios mokyklos pastato istorijai bei Sūduvos krašte dirbusiems M. ir J. Auštrevičiams. Lietuvos kariuomenės Garbės kuopos trys salvės pagerbė gimtinę, Lietuvą, ateities kartas.

Nemunaičių pagrindinės mokyklos salėje pristatyta dokumentinė apybraiža „Gyvenimas – pašaukimas“, skirta M. Auštrevičienei ir jos šeimai. Tai – buvusių mokinių ir artimųjų prisiminimų knyga apie Lietuvos Respublikos nusipelniusią mokytoją M. Dovydaitytę-Auštrevičienę.

Šv. Mišiose giedojo ir minėjime koncertavo Brukų kaimo etnografinis ansamblis „Bruknyčia“.

Renginyje dalyvavo Auštrevičių giminaitis, Lietuvos Respublikos Seimo pirmininko pavaduotojas Petras Auštrevičius, Kalvarijos savivaldybės mero pavaduotojas Antanas Burinskas, Lietuvos Šaulių organizacijos nariai, kiti oficialūs asmenys, bendruomenės atstovai, Kručkų ir Auštrevičių artimieji.

XXI

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija