2013 m. birželio 7 d.    
Nr. 23
(2047)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai

Kaišiadorių vyskupijoje

Merkinės dekanate

Sekminių šventėje lankėsi vyskupas

Kalba Kaišiadorių vyskupas
emeritas Juozas Matulaitis
(centre), kairėje – Babriškių
klebonas Pranciškus Čivilis,
dešinėjė – Merkinės dekanas
kun. dr. Robertas Rumšas

Babriškių bažnyčioje gieda
maestro Virgilijus Noreika

Liaudies dainomis pasveikino
Varėnos kultūros centro folkloro
ansamblis „Žeiria“

Sekminių procesija aplink
Babriškių bažnyčią

BABRIŠKĖS. Gražiai, puoselėjant senovės dzūkų tradicijas, švenčiamos Sekminės Babriškėse. Šiemetinė Sekminių šventė čia, kaip ir kasmet, sukvietė ne tik parapijiečius, buvusius babriškiečius, bet ir daug tikinčiųjų iš kitur. Šiemet Babriškių tikintieji sulaukė garbaus svečio – vyskupo emerito Juozo Matulaičio. Savo dalyvavimu Babriškes pagerbė maestro Virgilijus Noreika su žmona Loreta, rajono savivaldybės meras Vidas Mikalauskas, kiti garbūs svečiai.

Sekminių šventė prasidėjo gražia procesija aplink bažnyčią, šv. Mišiomis, kurias aukojo vyskupas emeritas J. Matulaitis, šv. Mišiose dalyvavo Merkinės klebonas ir dekanas kun. dr. Robertas Rumšas. Vyskupas J. Matulaitis šv. Mišiose kvietė melstis ir prašyti Dievo, kad „pripildytų mus gerumo ir pakantumo, nes po karų ir negandų reikia atnaujinti žemės veidą. Darykime gerus darbus drauge, kaip kad juos daro kunigas Pranciškus Čivilis“, – sakė vyskupas. Jis pasidžiaugė, kad pagaliau rado galimybę Sekmines švęsti Babriškių bažnytėlėje, nes joje šv. Mišias per ilgus kunigystės ir vyskupystės metus aukojo pirmą kartą.

Mažutė, bet labai jauki, berželiais išpuošta Babriškių Šv. arkangelo Mykolo parapijos bažnytėlė tądien negalėjo sutalpinti visų, atvykusių į Sekminių pamaldas. Šv. Mišiose ir po jų giedojo maestro V. Noreika. Po šv. Mišių parapijos klebonas kun. Pranciškus Čivilis tradiciškai padėkomis ir atminimo dovanėlėmis apdalino visus šios parapijos rėmėjus ir pagalbininkus. Ypatingus padėkos žodžius klebonas tarė beveik kasmet per Sekminių pamaldas šioje bažnyčioje giedančiam maestro V. Noreikai. Visi dalyvavusieji šv. Mišiose buvo apdalinti šventintomis beržų šakelėmis.

Vėliau visi rinkosi šalia bažnyčios esančioje aikštelėje. Čia liaudies dainomis susirinkusius pasveikino Varėnos kultūros centro folkloro ansamblis „Žeiria“. Gražios šventės visiems palinkėjo Varėnos rajono savivaldybės meras V. Mikalauskas. Rūpestingasis parapijos klebonas kunigas Pranciškus Čivilis visus pakvietė į klebonijos kiemą pasivaišinti ir pabendrauti.

Rūta Averkienė

Autorės nuotraukos

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija