2013 m. birželio 7 d.    
Nr. 23
(2047)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai

Nejaugi Vilnius yra Maskvos  pakraštys, kur pilna rusų šnipų?

Gintaras Visockas

Šiandien puiki proga prisiminti maždaug 20 metų senumo istoriją, kurios liudininku tapau, dirbdamas žurnalistu tuometinėje generolo Džoharo Dudajevo valdomoje Čečėnijoje. Taigi 1994-ųjų vasaros pabaigoje beveik nebeliko vilčių, jog Kremlius su nepriklausomybę paskelbusiu Groznu tęs derybas naudodamas išskirtinai taikias priemones, tačiau ilgėliau pagyvenus nepriklausomybės idėjomis susižavėjusioje Čečėnijos sostinėje buvo akivaizdu, jog Rusijos ultimatumų čečėnai neišsigąs, ir jeigu nebus kitos išeities, tikrai ginsis atkakliai ir narsiai. Tuomet Grozne tvyrojusios nuotaikos buvo ypatingos: visi suprato, jog karas – neišvengiamas, bet jo niekas nebijojo. Atrodė, kad čečėnus labiausiai kamavo tik neapibrėžtumas: karas ar taika? Jie lyg ir nebijojo paties blogiausio varianto. Juos labiausiai vargino tebesitęsianti nežinomybė, kaip pakryps tai nutrūkstančios, tai vėl atnaujinamos Kremliaus ir Grozno derybos. Beje, sulig kiekvieną dieną augančia įtampa į Grozną plūdo vis daugiau žurnalistų, ypač iš Maskvos. Jei 1994-ųjų vasarą „Čečenpres“ kambariai, kur visuomet galėdavome sužinoti oficialiąją valdžios poziciją, būdavo apytuščiai, tai tų pačių metų rudenį ten jau susirinkdavo dešimtys žurnalistų, daugiausiai iš Maskvos. Apie galimybę patogiai įsitaisyti prie rašomojo stalo niekas net nesvajojo. Ir štai vieną rytą į „Čečenpres“ būstinę atėję šios institucijos vadovai pareiškė daugiau nebeteiksią jokios informacijos. Kodėl nutarta taip drastiškai pasielgti? Paaiškinimas buvo mažumėlę netikėtas: Čečėnijos vadovybei nusibodo vadinamieji „katės ir pelės žaidimai“. Ji linkusi daiktus vadinti tikraisiais vardais. Taigi, oficialusis Groznas puikiai supranta: daugelis atvykusių žurnalistų sukauptas žinias teikia ne redakcijoms, o Rusijos slaptosioms tarnyboms.


Lietuvos Sąjūdis minėjo 25-ąsias įkūrimo metines

Šeštadienį, birželio 1-ąją, Vilniuje, istorinėje Seimo Kovo 11-osios salėje, Lietuvos Sąjūdis surengė suvažiavimą, kuriame paminėjo 25-ąsias įkūrimo metines ir rinko naują vadovybę. Lietuvos Sąjūdžio 25-metis pirmadienį, birželio 3-iąją, buvo paminėtas ir Seimo iškilmingame posėdyje. Suvažiavime Sąjūdį sveikino Lietuvos Sąjūdžio garbės pirmininkas, europarlamentaras Vytautas Landsbergis, arkivyskupas Gintaras Grušas, signatarai Algirdas Patackas, Kazimieras Motieka, istorikas Antanas Tyla ir kt. Vyko ir audringos diskusijos. Lietuvos Sąjūdžio pirmininkas Rytas Kupčinskas ir Sąjūdžio tarybos pirmininkas Vidmantas Žilius pateikė savo ataskaitas. Vėliau vyko vadovybės rinkimai: V. Žilius tapo Lietuvos Sąjūdžio pirmininku, o Andrius Tučkus – tarybos pirmininku. Suvažiavimas priėmė rezoliucijas dėl Lietuvos laisvės kovotojų socialinių garantijų, kapinių priežiūros, Konstitucijos, Valstybinės lietuvių kalbos įstatymo ir teritorijos vientisumo laikymosi, dėl Vakarų civilizacijos perspektyvų, Lukiškių aikštės sutvarkymo konkurso ydingumo, dėl Žemės fondo valdymo bei teisėsaugos pertvarkos.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija