2013 m. birželio 7 d.    
Nr. 23
(2047)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai

Eucharistinis kongresas Tauragės dekanate

Gegužės 26 – birželio 2 dienomis nenutrūkstanti Švč. Sakramento adoracija ir nešiojamojo Altorėlio su Dievo Motinos atvaizdais kelionė vyko Tauragės dekanate. Kongresas šiame dekanate prasidėjo Žygaičių šv. apaštalų Petro ir Pauliaus, mūrinėje  1863 metais pastatytoje, istoristinėje, turinčioje neoromaninės architektūros bruožų bažnyčioje. Taip pat Švč. Sakramento adoracija vyko ir nešiojamasis altorėlis buvo iškilmingai sutiktas ir Pagramančio Švč. M. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčioje. Ši medinė bažnyčia pastatyta 1774 metais liaudies architektūros formų, kryžminio plano, su bokšteliu. Aktyviai tikintieji meldėsi Viešvilės Kristaus Atsimainymo bažnyčioje. Ši mūrinė bažnyčia 1863 metais įrengta privačiame name. Ji stačiakampio plano, su bokšteliu, šalia jos – Viešvilės parapijos kapinės. Garsėja Kristaus Atsimainymo atalidais. Nenutrūkstanti Švč. Sakramento adoracija ir altorėlio sutiktuvės vyko Gaurės Šv. arkangelo Mykolo mūrinėje, neseniai pastatytoje ir Telšių vyskupo Jono Borutos SJ pašventintoje bažnyčioje. Naujoji Gaurės bažnyčia pastatyta toje pačioje vietoje, kur prieš tai stovėjo medinė, 1970 metais sudegusi šios parapijos bažnyčia. Nemakščių Švč. Trejybės akmenų mūro bažnyčioje vyko pamaldos, tikintieji meldėsi prie išstatyto Švč. Sakramento. Ši bažnyčia pastatyta Lietuvai atgavus Nepriklausomybę, vienabokštė, stačiakampio formos, o buvusios laikinosios bažnyčios vietoje yra įrengta Lurdo grota. Skaudvilės Šv. Kryžiaus medinėje, 1797 metais pastatytoje bažnyčioje šios parapijos tikintieji aktyviai rinkosi į šv. Mišias ir visą parą trukusią Švč. Sakramento adoraciją. Skaudvilės bažnyčia yra liaudies architektūros formų, kryžminio plano, su bokšteliu. Joje yra šeši altoriai. Nešiojamąjį altorėlį iškilmingai sutiko ir Švč. Sakramento adoracijoje aktyviai dalyvavo ir Batakių Šv. Onos parapijos tikintieji. Dabartinė Batakių šv. Onos medinė bažnyčia yra pastatyta 1991 metais. Pieš tai stovėjusi taip pat medinė bažnyčia sudegė 1970 metais. Šventoriuje tada išliko tik medinė varpinė, prie kurios ir prijungta dabartinis bažnyčios pastatas. Ji stačiakampio plano, su priengiu. Garsėja Šv. Onos ir Šv. Roko atlaidais.

Pagrindinė Eucharistinio kongreso diena Tauragės dekanate – birželio 2 diena. Tą dieną visas katalikiškas pasaulis šventė Devintines – Švč. Kristaus Kūno ir Kraujo iškilmę ir taip pat minėjo Tėvo dieną. Tauragės Švč. Trejybės bažnyčioje tą dieną iškilmingos pagrindinės šv. Mišios buvo aukojamos 14 val. Iškilmingai šv. Mišių liturgijai vadovavo Telšių vyskupo augziliaras vyskupas Linas Vodopjanovas OFM, kartu šv. Mišias koncelebravo Telšių dekanato kunigai. Pamoksle vyskupas L. Vodopjanovas OFM kalbėjo apie Eucharistinio kongreso, vykstančio Telšių vyskupijoje, esmę ir prasmę, išryškino Žemaičių krikšto 600 jubiliejaus svarbą ir Tikėjimo metų bei šios dienos pagrindinius šventimo aspektus.

Po iškilmingų šv. Mišių, skambant darniai giesmei ir grojant orkestrui, minia tikinčiųjų išėjo į Tauragės miestą, sekdami Švč. Sakramente esantį savo Viešpatį ir taip liudydami savąjį tikėjimą, jog išganymas yra Jėzuje Kristuje, esančiame Eucharistijoje.

Iš Tauragės dekanato nenutrūkstančioji Švč. Sakramento adoracija ir nešiojamojo altorėlio su Dievo Motinos atvaizdais prasidėjo birželio 2 dienos vakarą  Šilutės dekanate, Pagėgių Šv. Kryžiaus bažnyčioje. Šiame dekanate iš parapijos į parapiją visą savaitę keliavo Eucharistinis kongresas, o pagrindinė jo diena – birželio 9-oji Švėkšnos Šv. apaštalo Jokūbo bažnyčioje 12 val. Kviečiame dalyvauti.

Kan. teol. lic. Andriejus Sabaliauskas    

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija