2013 m. birželio 21 d.    
Nr. 25
(2049)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai

Šeimos rinkosi į akciją

Reaguodamos į Seimui svarstyti pateiktas Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo pataisas bei „socialines lytis“ įteisinančią Stambulo konvenciją, sekmadienį, birželio 16-ąją, aktyvios Lietuvos šeimos rinkosi į telkiamąją pilietinę akciją „Apginkime šeimą – išsaugokime Lietuvą“. Renginyje dalyvavo apie pusė tūkstančio žmonių. Jį vedė aktoriai Dalia Michelevičiūtė ir Giedrius Arbačiauskas, kalbėjo psichologė Eglė Mirončikienė, psichoterapeutas Gintautas Vaitoška, tėvų forumo atstovas Renaldas Jančiauskas, motinos ir tėvai.


Sąjūdis davė daug gerų vaisių, bet nesugebėjo išgydyti visų tautai padarytų žaizdų

Kalba Seime minint Sąjūdžio įkūrimo 25-metį

Arkivyskupas Gintaras Grušas,

Vilniaus arkivyskupas metropolitas

Jėzus Kristus Naujajame Testamente pateikia sugretinimą: „Į ką panaši Dievo karalystė, ir su kuo man ją palyginti? Ji panaši į garstyčios grūdą, kurį ėmė žmogus ir pasėjo savo darže. Jis išaugo į medelį, ir padangių sparnuočiai susisuko lizdus jo šakose“. (Lk 13, 18–19). Panašiai nuaidėjo Sąjūdžio metu daina apie gegutę, kuri klevelyje įsitaisiusi čiulbėjo, o jos širdelėje – visa Lietuva. Kurgi sėkla tai skambiai dainelei, jei ne pirmame posme: „Balnokit, broliai žirgus“ ir „Paduok, sesute, kardą“. Gegutės širdies daina kyla iš Tėvynės meilės sėklos, pasodintos brolio ir sesers širdyse, tai – meilė, teikianti drąsos stoti į kovą. Taip ir Dievo Karalystė prasideda nuo smulkaus grūdelio mūsų širdyje.


Kardinolas A. J. Bačkis – Nepaprastasis Popiežiaus pasiuntinys Kijeve

Popiežius Pranciškus paskyrė Vilniaus arkivyskupą emeritą kardinolą Audrį Juozą Bačkį savo nepaprastuoju pasiuntiniu į Kijevo Rusios krikšto 1025 metų jubiliejaus iškilmes. Kijevo Rusia oficialiai buvo pakrikštyta 988 metais kunigaikščio Vladimiro Didžiojo iniciatyva. Kijevo Rusios krikšto jubiliejaus iškilmės įvyks Kijeve rugpjūčio 17 ir 18 dienomis. Kard. A. J. Bačkis Šventojo Tėvo vardu vadovaus Kijevo Rusios krikšto 1025 metų jubiliejaus iškilmėms, perduos Popiežiaus žinią Ukrainos Katalikų Bažnyčiai ir jo Apaštališkąjį palaiminimą.


Kokios pažangos norime?

Pranešimas Seime birželio 14-ąją minint Gedulo ir vilties dieną

Arkivyskupas Sigitas Tamkevičius

Birželio 14-osios ir vėlesnės tremtys ilgam įsirėžė į lietuvio sąmonę ir kasmet pakviečia nušluostyti dulkes nuo naujausios Lietuvos istorijos puslapių. Pradžioje raudonojo Kremliaus sandėris su Hitleriu, o vėliau laimėtas karas parengė kelią Stalinui įsitvirtinti okupuotose šalyse ir iš esmės keisti žmonių gyvenimus. Po Spalio revoliucijos Rusijoje pradėta prievartinė komunizmo statyba tapo kraupios socialinės inžinerijos eksperimentu su gyvais žmonėmis, sukūrė Gulagą ir sunaikino milijonus, o kitus pasmerkė vergiškai egzistencijai.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija