2013 m. birželio 21 d.    
Nr. 25
(2049)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai

Telšių vyskupijoje

Šilutės dekanate

Vyskupas domėjosi bažnyčios remontu

VILKYŠKIAI. Šv. Onos bažnyčioje lankėsi Telšių vyskupas Jonas Boruta  SJ. Ji šiuo metu renovuojama įgyvendinat VVG „Pagėgių kraštas“ projektą, kurio metu taip pat bus renovuojama jos varpinė. Pasak parapiją aptarnaujančio Viešvilės klebono kun. Kazio Žutauto, Vilkyškių parapija yra viena iš jauniausių Telšių vyskupijoje. Ji įsteigta 1956 metais. Vysk. J. Boruta domėjosi remonto darbų eiga ir kokybe. Jį lydėjo ir bažnyčioje vykdomus darbus aprodė vietos veiklos grupės „Pagėgių kraštas“ administracijos vadovas Sigitas Stonys. Nors projekte Vilkyškių Šv. Onos bažnyčią numatyta baigti suremontuoti tik rugsėjo 30 dieną, parapiją aptarnaujantis kun. K. Žutautas tikisi, kad tai pavyks padaryti anksčiau. Vietos bendruomenė ir statybos darbus atliekanti UAB „Meliovesta“ stengiasi, kad bažnytėlė atvertų duris Šv. Onos atlaidams, kurie šiemet vyks liepos 28 dieną. Telšių vyskupas Jonas Boruta, susipažinęs su tuo, kas yra nuveikta, liko patenkintas ir žadėjo atvykti į bažnyčios atidarymą po renovacijos darbų.

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija