2013 m. birželio 21 d.    
Nr. 25
(2049)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai

Gyvybės Evangelijos diena Romoje

Mindaugas BUIKA

Šventąjį Tėvą entuziastingai
sveikina 200 tūkst. gyvybės gynėjų

Prisiminta Jono Pauliaus II enciklika

Viso pasaulio gyvybės gynėjai džiaugėsi popiežiaus Pranciškaus aukotomis šv. Mišiomis „Evangelium Vitae“ minėjimo dieną, kuri tapo vienu gausiausių ir entuziastingiausių Tikėjimo metų programos renginių. Šia proga birželio 15–16 dienomis į Romą, kaip piligrimai rinkosi žmogaus gyvybę ginančių judėjimų ir organizacijų atstovai, o kiti su Šventuoju Tėvu vienijosi maldoje savo vyskupijose ir parapijose. Gyvybės Evangelijos liudijimui skirtame susitikime, kaip įprasta Tikėjimo metų piligrimystėje, birželio 15 dieną maldininkų grupės procesijoje su žvakėmis ėjo susikaupti prie apaštalo šv. Petro kapo jo vardo bazilikoje Vatikane. Tą patį šeštadienį daugelyje Romos bažnyčių vyko žymių dvasininkų pravesti katechetiniai pokalbiai pabrėžiant žmogaus gyvybės šventumą ir nepažeidžiamumą nuo prasidėjimo akimirkos iki natūralios mirties.


Skandinavijoje – nedidelis,
bet pastebimas katalikybės žydėjimas

Nors Skandinavija yra vienas iš labiausiai sekuliarizuotų regionų, tačiau katalikybė joje pamažu auga, yra dinamiška, tai liudija ir pašaukimų skaičius, britų dienraščio „The Tablet“ puslapiuose rašo švedų jėzuitas Fredrik Heiding.

Nepretenduodamas į išsamią analizę, jis pateikia keletą pastabų ir apmąstymų apie Šiaurės Europos šalis – Švediją, Norvegiją, Suomiją, Daniją ir Islandiją. Oficialiais duomenimis, šiose šalyse gyvena 282 tūkst. katalikų. Seminarijose studijuoja 30 seminaristų iš šių valstybių. Tai gali atrodyti nedaug, tačiau palyginus su jų skaičiumi milijonui gyventojų katalikiškos daugumos valstybėse, nėra ir mažai. Tą patį galima pasakyti lyginant situaciją su ta, kokia buvo prieš 15 metų. Prie šių kandidatų į kunigystę diecezijose ar vienuolinėse kongregacijose reikia paminėti apie 30 neokatechumenų kandidatų Švedijoje ir Suomijoje.


Proto vadovas – tiesa

Kun. Vytenis Vaškelis

Mintys yra proto veikimo vaisius. Kaip žmogus mąsto, taip ir elgiasi. Mintys formuoja jo gyvenimo būdą, kuris vėliau nulems jo likimą. Savo mąstymo galia jis yra panašus į aukščiausiąjį Dievą, kurio mintys yra visada kupinos viską tobulai kuriančios meilės.

Savo mąstymu žmogus gali panašėti į beprotį, nes, vadovaudamasis vien savo kraštutinio egoizmo iškreiptu mąstymu, taip kartais nukrypsta nuo tiesos principų, kad melą vadina tiesa, o save laiko dievu, kurio įsakymus besąlygiškai turi vykdyti visi pavaldiniai. Deja, kai įvairių diktatorių ir okupantų beprotiški sprendimai tampa kūnu, žemėje atsiveria nauja mirtinai kraujuojanti žaizda...


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija