2013 m. birželio 28 d.    
Nr. 26
(2050)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai

Lietuviai Ukrainoje pagerbė didvyrių atminimą

2013 m. birželio 15–16 d. Lvovo srities (Ukraina) tarybos pirmininko Petro Kolody kvietimu Lietuvos Sąjūdžio, Lietuvos Šaulių sąjungos, LATA ir Kauno miesto savivaldybės atstovų delegacija dalyvavo festivalyje „Zaškivas – didvyrių žemė“. Festivalis skirtas žymaus Ukrainos karinio ir politinio veikėjo, Ukrainos tautos respublikos armijos vado, pulkininko, Ukrainos karinės organizacijos vadovo E. Konovaleco (Evhen Konovalec) 122-osioms gimimo metinėms (1891–1938). Kasmet festivalis vyksta E. Konovaleco gimtajame kaime Zaškive (Žovkvos r., Lvovo sritis). Festivalio tikslas – ugdyti jaunimą patriotine dvasia.

E. Konovalecas buvo vienas iš aktyviausių Ukrainos nepriklausomybės šalininkų, visą gyvenimą pašventęs Ukrainos išlaisvinimui iš okupacijos. Jis buvo Sičės Šaulių pulkininkas, o didelį autoritetą įgijo išsilaisvinimo kovų metu 1917–1920 metais. E. Konovalecas 1920 metais įsteigė Ukrainos karinę organizaciją (UKO), o 1927-aisiais inicijavo ir 1929 metais įsteigė ir vadovavo politinei Ukrainiečių tautinei organizacijai (UNO), kuri rūpinosi Ukrainos išsivadavimu. 1920 metais Lietuvos teritorijoje veikė UKO atstovybė. E. Konovalecas nuo 1929 metų turėjo Lietuvos pilietybę. Lietuva finansiškai rėmė 1929–1934 metais Kaune spausdinamus ukrainiečių tautininkų sąjūdžio oficialius leidinius. Jie skleidė pasauliui informaciją apie ukrainiečių padėtį sovietų okupacijoje – badmetį Sovietų Ukrainoje 1932–1933 metais ir kitus ukrainiečių teisių pažeidimus. 1938 m. gegužės 23 d. Roterdame įvykdytas teroristinis pasikėsinimas į E. Konovalecą. Jo žūties diena Ukrainoje švenčiama kaip Didvyrių diena. 2012 metais ant Lietuvos Šaulių sąjungos pastato Laisvės al. 34 atidengta E. Konovalecui skirta memorialinė lenta su bareljefu.

Lietuvos delegacijos nariai kartu su Ukrainos parlamentarais, Lvovo srities tarybos atstovais, Lvovo arkivyskupu metropolitu Igor (Vozniak) sveikino į festivalį susirinkusį jaunimą. LATA pirmininkas, LŠS Centro valdybos narys Audrius Skaistys, Kauno miesto savivaldybės tarybos Kultūros ir meno komiteto pirmininkas Aušrys Kriščiūnas bei Kauno savivaldybės administracijos Kultūros paveldo skyriaus vedėjo pavaduotojas Zenonas Girčys susitikime su Lvovo srities pirmininku pristatė bendradarbiavimo tarp Lvovo srities ir Lietuvos gaires. Lietuvos Sąjūdžio Kauno tarybos pirmininkas Raimundas Kaminskas atminimo ženklus „Su Sąjūdžiu už Lietuvą“ įteikė Lvovo srities tarybos pirmininkui Petro Kolody, Ukrainos parlamento nariui Olegui Pankevič ir kitiems Ukrainos atstovams.

Lietuvos atstovai kelionės metu aplankė žymiojo ukrainiečių tautos kovotojo už Ukrainos laisvę Evheno Konovaleco muziejų Zaškive, Dublianuose, prie Lvovo agrarinio universiteto, kuriame studijavo įžymusis ukrainiečių tautinio pasipriešinimo vadas Stepanas Bandera (1909–1959), jam pastatytą paminklą ir Ukrainos išsivadavimo kovų muziejų.

Festivalio dalyviams LŠS nariai Juozas Janušaitis ir Regina Kabaliniene pristatė meninę programą.

XXI

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija