2013 m. birželio 28 d.    
Nr. 26
(2050)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai

Gedulo ir vilties diena paminėta netradiciškai

Kaip pranešė Radviliškio rajono savivaldybė, susirinkusieji paminėti Gedulo ir vilties dienos Radviliškyje, dalyvavo šv. Mišiose ir prie Trijų kryžių kompozicijos „Skausmo ir kančios kelias“, skirtos atminti negrįžusių iš tremties, tylos minute pagerbė nekaltai tremtyje žuvusiųjų atminimą, Seimo narė Zita Žvikienė, Radviliškio rajono savivaldybės meras Darius Brazys, mero pavaduotojas Kazimieras Augulis padėjo gėlių ir uždegė atminimo žvakelę. Bet iškilmingą minėjimą sudrumstė NKVD pareigūnų šūksniai (jais persirengė Karo istorijos teatralizuotų renginių klubo „Grenadierius“ nariai). Jie aikštėje prie bažnyčios pagal sąrašus iš minios surinko žmones ir nuvarė juos per visą Radviliškio miesto centrą į geležinkelio stotį, iš kurios gyvuliniais vagonais 1941 metais ir vėliau į Sibirą ir kitas atšiaurias vietas buvo tremiami lietuviai. Tremtinius vaidino Radviliškio miesto kultūros centro meno kolektyvų nariai, Radviliškio miesto jaunimas. Teatralizuota eisena stabtelėjo prie pastato, kuriame 1944–1953 metais veikė Radviliškio valsčiaus NKVD-MVD-MGB poskyris ir stribų būstinė, čia irgi pagerbtas represijų aukų atminimas. Eiseną, lydimą gausaus būrio radviliškiečių, visą laiką lydėjo giesmės, dainos apie tremtį, kurias giedojo Lietuvos pensininkų draugijos „Bočiai“ Radviliškio skyriaus choras, Radviliškio miesto kultūros centro politinių kalinių ir tremtinių choras „Versmė“. Priartėjus prie Tremties vagono, visus tremtinius NKVD pareigūnai suvarė į gyvulinį vagoną ir uždarė jo duris, palikdami už jų pilnus nevilties ir nerimo žmones. Detaliai atkurta to meto situacija, rūbai, emocijos, charakteringos detalės (duonos įdavimo akimirka, Lietuvos vėliavos suplėšymas, vieno tremiamojo pabėgimas), nuolat skambančios tremtinių dainos ir giesmės ne vienam išspaudė ašarą, sujaudino iki širdies gelmių. Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro Archyvinio vardynų skyriaus duomenimis, iš Radviliškio rajono ištremta 3181 asmuo.

Susirinkusiems prie Tremties vagono žodį tarė  Seimo narė Z. Žvikienė, o Radviliškio rajono meras D. Brazys paragino niekada nepamiršti tų, kurie mirė svetimoje žemėje, ir visada pagerbti tuos, kurie sugrįžo palaužti ir sunkiai rado vietą po saule gimtojoje žemėje dėl patirtos tremtinio dalios. Meras pasidžiaugė, kad renginyje dalyvauja ne tik vyresnio amžiaus žmonės, bet ir daug jaunimo, kuris gerbia savo tėvų ir senelių atminimą, patirtį, ir linkėjo į minėjimą susirinkusiam jaunimui niekada nepatirti tremtinio dalios. Trėmimų istorija pasidalijo jaunosios kartos tremtinys, gimęs tremtyje, toli nuo Lietuvos, Vitas Sadauskas, dabar dirbantis Radviliškio ligoninėje gydytoju.

Renginyje skambėjo Radviliškio Lizdeikos gimnazijos mokinių Paulinos Urbelytės ir Egidijaus Kablio atliekamos dainos, lietuvių poetų eilės apie tremtį, skaitomos aktoriaus Petro Venslovo, tremtinių atminimą pagerbė Šaulių sąjungos nariai.

Renginio organizatorė Radviliškio viešosios bibliotekos direktorė Aldona Januševičienė padėkojo visiems, susirinkusiems į šį lietuvių tautos tragedijos paminėjimą, padėjusiems suorganizuoti tokį netradicinį renginį.

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija