2013 m. birželio 28 d.    
Nr. 26
(2050)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai

Telšių vyskupijoje

Tauragės dekanate

Žemaičių krikšto jubiliejaus iškilmės

Tikinčiųjų būrys eina per Tauragės miestą

Šv. Mišių liturgijai vadovavo
Telšių vyskupo augziliaras vyskupas
Linas Vodopjanovas OFM

Repo grupės „Juoda balta“ narys Edgaras

TAURAGĖ. Praėjo 600 metų, kai Žemaitija, paskutinė Europos teritorija, buvo pakrikštyta. Tai sugrąžino šiai žemei taiką, vienybę ir dovanojo šventąjį katalikų tikėjimą. Daugeliui suspurda krūtinėje širdis, suvokus, kokį didį laiką skelbia bažnyčių varpai, todėl norisi šiuo džiaugsmu ir laiko didingumu pasidalinti su visais, kad tikėjimo bendrystėje pabuvę, jį atnaujinę, nuo savęs pradėdami, pasaulį kurtume vertybių ir tikėjimo pagrindu. Todėl birželio 1–2 dienomis Švč. Trejybės bažnyčioje vyko Tikėjimo metų ir Žemaičių krikšto 600 metų jubiliejaus iškilmės bei Eucharistinis kongresas.

Šeštadienio vakare 17.45 val. tauragiškiai pasitiko Trakų stebuklingo Lietuvos Globėjos Švč. Mergelės Marijos paveikslo kopiją – per visą Žemaitiją keliaujantį altorėlį. 18 val. šv. Mišiomis pradėta Švč. Sakramento adoracija, kuri tęsėsi per visą naktį iki sekmadienio vakaro.

Birželio 2 dieną, sekmadienį, katalikai šventė Devintines – Švč. Kristaus Kūno ir Kraujo iškilmę – ir minėjo Tėvo dieną. Švč. Trejybės bažnyčioje pagrindinės šv. Mišios aukotos 14 val. Iškilmingai šv. Mišių liturgijai vadovavo Telšių vyskupo augziliaras vyskupas Linas Vodopjanovas OFM, kartu šv. Mišias koncelebravo Tauragės dekanato kunigai. Pamoksle vysk. L. Vodopjanovas OFM kalbėjo apie Eucharistinio kongreso, vykstančio Telšių vyskupijoje, esmę ir prasmę, išryškino Žemaičių krikšto 600 metų jubiliejaus svarbą ir Tikėjimo metų bei šios dienos pagrindinius šventimo aspektus.

Tą sekmadienį nuo pat ankstyvo ryto Tauragės dekanato jaunimas rinkosi į parapijos namus, bendravo su įdomiais svečiais, bendrai meldėsi, giedojo ir gardžiai mūsų geradarių dėka pietavo. Visus pakerėjo katalikiškos repo grupės „Juoda balta“ narys Edgaras. Jo pristatyti katalikiški repo kūriniai daugelį nustebino, o paties atlikta repo stiliaus daina sukėlė audringas ovacijas.

Po iškilmingų šv. Mišių, skambant darniai giesmei ir grojant orkestrui, minia tikinčiųjų ir didžiulis būrys jaunimo išėjo į Tauragės miestą, sekdami Švč. Sakramente esantį savo Viešpatį ir taip liudydami savąjį tikėjimą, jog išganymas yra Jėzus Kristus, esantis Eucharistijoje. Ne vieno širdį sugraudino nusidriekusi daugiau nei šimto jaunų žmonių procesija, po iškilmingų šv. Mišių einama miesto gatvėmis.

Nors ir pavargę, sušilę, po iškilmių jauni žmonės dar rinkosi į parapijos namus pavakariams. Čia jie buvo apdovanoti dovanėlėmis ir vaišėmis.

Vida Diksienė

 

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija