2013 m. birželio 28 d.    
Nr. 26
(2050)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai

Svarbūs Apaštalų Sosto diplomatijos bruožai

Mindaugas BUIKA

Popiežius Pranciškus sveikinasi su
Vatikano diplomatiniais atstovais

Popiežiaus susitikimas su nuncijais

Pabrėžiant Katalikų Bažnyčios ir Apaštalų Sosto diplomatinės veiklos svarbą dabartinėmis globalizacijos, sekuliarizacijos ir tikinčiųjų bendruomenės vieningumo poreikio sąlygomis, popiežius Pranciškus birželį net du kartus rado laiko susitikti su tos srities atstovais bei besiruošiančiais šiai atsakingai tarnystei dvasininkais. Birželio 6 dieną jis sakė kalbą kunigams, studijuojantiems Popiežiškojoje bažnytinėje akademijoje, ruošiančioje būsimuosius Vatikano diplomatinio korpuso ir valstybės sekretoriato darbuotojus, o po poros savaičių audiencijoje priėmė į Romą suvažiavusius apaštališkuosius nuncijus.


Jaunimo ugdymas – dividendai dabarčiai bei ateičiai

Kun. Vytenis Vaškelis

„Pamiršęs, kas už manęs, aš veržiuosi pirmyn, į tikslą, siekiu laimikio aukštybėse, prie kurio Dievas kviečia Kristuje Jėzuje“ (Fil 3, 13–14), – tai įkvepiantys apaštalo Pauliaus žodžiai, kurie Lietuvos Jaunimo dienų proga tarsi iš naujo, bekompromisiškai kviečia susimąstyti, pradėti ieškoti bei atrasti savo gyvenimo tikslą, prasmę ir pašaukimą. Perfrazuodami minėtą Šventojo Rašto ištrauką galime sakyti: „Dabar atėjo metas, kad drąsiai atsiribotume nuo mažesnės vertės dalykų ir sufokusuotume savo dėmesį į tokią vestybę, kuri yra aukščiausias mūsų tikslas – Dievas, apsireiškęs Jėzaus asmenyje. Jis – tikrasis mūsų egzistencijos pašventintojas, nes kai savo mintis, širdį ir gyvenimą kreipiame į Viešpatį, mūsų dvasia įgyja vienintelę vertikalaus kilimo trajektoriją, ir tada iš Dangaus nužengianti malonė kiekvieną tikintįjį – jauną ir pagyvenusį – ragina pripažinti: „Aukščiausioji Trejybė yra gyvybe kvėpuojanti mano jaunystės sužadėtinė“ (plg. Jer 3, 4).


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija