2013 m. birželio 28 d.    
Nr. 26
(2050)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai

Paminėtas vyskupo 75-metis

Bronius VERTELKA

Vyskupas Jonas Kauneckas su
vyskupijos kunigais prie Katedros
Stanislovo Vadapolo nuotrauka

Vyskupą sveikina Pasvalio rajono
Daujėnų seniūnas Vladas Vitkauskas

Panevėžio Katedra pirmadienio
vidurdienį buvo pilnutėlė

Lietuvos vyskupų vardu vysk
Kazimiero Paltaroko gimnazijos
salėje jubiliatą sveikina Vilkaviškio
vyskupas Rimantas Norvila

Birželio 24-ąją, švenčiant Jonines, Aukštaitijos sostinės Kristaus Karaliaus Katedroje buvo minima Panevėžio vyskupo Jono Kaunecko 75 metų sukaktis. Pasveikinti atvyko Vilniaus arkivyskupas emeritas kardinolas Audrys Juozas Bačkis, Lietuvos vyskupai, Popiežiaus nuncijaus Baltijos šalims atstovas, vyskupijos kunigai, Panevėžio miesto ir rajonų merai, savivaldybių darbuotojai, seniūnai. Katedra buvo pilnutėlė žmonių.

Šv. Mišias šv. Jono Krikštytojo garbei aukojo Panevėžio vyskupas. Jis tarė ir padėkos žodį, prisiminė, kaip 2002 metų pradžioje jį priėmė Katedroje tikintieji su didžiule viltimi akyse. Sukaktuvininkas sakė, kad jam gražiausias kraštas – Aukštaitija, Panevėžio vyskupija. Čia prasidėjo jo, kaip sąmoningo, mąstančio žmogaus gyvenimas, čia vienuolika su puse metų buvo vyskupu ordinaru. Apgailestavo, kad ne dėl jo kaltės 45 metus privalėjo dirbti Dzūkijoje ir Žemaitijoje.

Vyskupas stebėjosi lietuvių gerumu, nors jam sunkiausia būdavo rinkti aukas. Žmonės atiduoda bažnyčiai, jos remontui ar tarnų išlaikymui vos ne paskutinį litą, nors jis dažnai būna atidėtas vaistams ar šiaip „juodai dienai“. Daugiausiai aukoja gyvenantys neturtingai, o jeigu reikia, jie sugeba susikaupti, pakovoti už savo tiesą. Štai Raguvėlės bendruomenė, stojusi prieš aludę, laimėjo. Tokią pat kovą pavyko laimėti Krinčine, vyskupo gimtinėje. Pasvalyje, švenčiant miesto dieną, buvo atsisakyta alkoholio. Čia netrūko gerų pramogų, linksmybių ir šokių. Ganytojas gyrė šiandieninį jaunimą, kupiną gerų minčių ir norų.

Jubiliatas nepamiršo ir skaudžių faktų: jam pradėjus dirbti vyskupu, per pusmetį mirė 12 kunigų, buvo ir atsisakiusių kunigystės, nenorėjusių bendrauti su žmonėmis, su jaunimu. Ganytojas dėkojo gausiai susirinkusiems. Atskirą padėką išreiškė iš Kauno atvykusiam Panevėžio vyskupui emeritui Juozui Preikšui. Nuoširdžią vyskupo padėką tikintieji palydėjo audringu plojimu atsistoję.

Popiežiaus apaštalinio nuncijaus atstovas mons. dr. Giovanni Gaspari

perskaitė nuncijaus arkivyskupo Luigi Bonazzi sveikinimą vyskupui jo vardo dienos ir jubiliejaus proga. Pagarbos žodį jubiliato adresu tarė vienas vyriausių Panevėžio vyskupijos kunigų – Smilgių klebonas, apaštalinis protonotaras Bronius Antanaitis. Jis nuo vyskupijos kunigų įteikė taurę, kaip nuolatinę palydovę kunigystės kelyje.

Iškilmė toliau vyko vysk. Kazimiero Paltaroko gimnazijos salėje. Lietuvos vyskupų vardu čia sveikino Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvila. Norinčių pabendrauti, nors keletą akimirkų pabūti su 75-metį švenčiančiu vyskupu susidarė ilga eilė. Čia buvo ir netikėtų dovanų. Daujėnų, kurių bažnyčioje Panevėžio vyskupas rengia giminių ir kaimynų pamaldas, seniūnas Vladas Vitkauskas įteikė albumą su daugybe ganytojo fotografijų. Nuotraukų autorius – biržietis fotomenininkas Stanislovas Vadapolas. Panevėžio rajono savivaldybė dovanojo rūpintojėlį – didelę medžio skulptūrą. Dovanų įteikimas ir linkėjimų jubiliatui išsakymas vyko su tikra pagarba ir dėkingumu.

Rugpjūčio 10-ąją 12 val. Katedroje laukiama naujojo Panevėžio vyskupo Liongino Virbalo SJ konsekracijos.

Panevėžys
Autoriaus nuotraukos

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija