2013 m. liepos 12 d.    
Nr. 28
(2052)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai

Šiaulių vyskupijoje

Šiaulių dekanate

Miesto šventė – bažnyčios jubiliejaus ir šv. Jono Krikštytojo garbei

Kuršėnų bažnyčios šventoriuje
pasitinkamas Šiaulių ganytojas
Eugenijus Bartulis

Šventinė eisena iš bažnyčios
į miesto centrą

Kuršėnų klebonas kun. Saulius
Paliūnas nusipelnė padėkos už bažnyčios
puošybą, rūpinimąsi jaunimo ugdymu,
bendradarbiavimo su valdžia iniciatyvas
Autorės nuotraukos

KURŠĖNAI. Birželio 23-iąją Joninės Kuršėnuose švęstos neįprastai: iškilmingai paminėtas Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios 80-metis, švęsta Kuršėnų miesto 432-ojo gimtadienio šventė bei Šv. Jono Krikštytojo atlaidai, o bažnyčios šventoriuje pastatytas naujas kryžius. Miestelėnai iš ryto, šv. Mišiomis prasidėjusią šventę sutiko džiugiai, nes dar prieš 10 val. žmonių prisirinko pilnas šventorius. Prasidėjusios bažnyčioje iškilmės tęstos miesto centre. Dvi miestui svarbios erdvės – sakrali ir pasaulietinė – simboliškai sujungtos šventine eisena. Joje dalyvavo Šiaulių ganytojas, vyskupas Eugenijus Bartulis, parapijos klebonas kun. Saulius Paliūnas, šv. Mišiose dalyvavę miesto ir rajono valdžios atstovai, kuršėniškiai, miesto svečiai. Eisenos priekyje nešta Lietuvos trispalvė, Kuršėnų miesto vėliava, herbas, Vatikano vėliava. Grojo Šiaulių miesto pučiamųjų orkestras.

Birželio 23 dieną šv. Mišios buvo aukotos už miesto gyventojus, valdžios atstovus, mokytojus. Pagarbiai pasitiktas Šiaulių vyskupas E. Bartulis šventoriuje pašventino jubiliejinį kryžių. Konsekruotas naujas bažnyčios marmurinis altorius, kurį dovanojo vienos Vokietijos parapijos atstovai. Bažnyčia patikėta dar vienos šventosios globai. Į altorių įdėtos šv. Faustinos Kovalskos relikvijos. Sakydamas pamokslą, ganytojas ragino atkreipti dėmesį į svarbų šios šventosios gyvenimo įvykį, kai ji nusprendė atsisakyti savęs ir vykdyti vien Dievo valią. Jei tam pasiryžtume, gyvenimas radikaliai pasikeistų, sakė vyskupas, minėdamas gyvenimiškas situacijas, kai nusigręžiame nuo Dievo valios. Viena jų – naujos užsimezgusios gyvybės atstūmimas. Ganytojas kalbėjo apie tėvų atvirumą gyvybei bei atsakomybę auklėjant vaikus. Tretjakovo galerijoje esantį paveikslą „Kristaus pasirodymas liaudžiai“ Aleksandras Ivanovas tapė 20 metų. „Jei kiekvienas šeimos tėvas ir motina 20 metų savo vaikui rodytų tikrąjį kelią, kitaip atrodytų šis pasaulis“, – sakė Šiaulių vyskupas. Kristus dovanoja laisvę, džiaugsmą, žemiškojo gyvenimo tikrovę ir kviečia į Amžinojo Gyvenimo Tėvynę. Po šv. Mišių neskubėta išeiti, bažnyčioje skambėjo Kuršėnų meno mokyklos moksleivių koncertas.

Šventei ruoštasi iš anksto. Ypač rūpintasi bažnyčios puošnumu. Sutvarkyta presbiterija, pastatytas iš Vokietijos parsivežtas marmurinis altorius, suoliukai, krikštykla, įvestas telefonas bei vanduo. Šventės metu daug pagyrimo žodžių parapijos klebonui kun. Sauliui Paliūnui išsakyta ne tik dėl grožio bažnyčioje ir aplink ją kūrimo. Valdžios atstovai džiaugėsi bendravimo ir bendradarbiavimo iniciatyvomis, nuolatiniu rūpinimusi jaunimo ugdymu. Padėkos žodžiai išsakyti ir kun. Julijonui Miškiniui, kurio rūpesčiu (1996–1999) baigtas atstatyti per Antrąjį pasaulinį karą nugriautas bažnyčios bokštas.

Bažnyčios jubiliejus įamžintas ir šventės proga išleistoje gausiai nuotraukomis iliustruotoje knygelėje „Kuršėnų Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia 1933-2013“. Leidinyje apžvelgiama bažnyčios istorija bei atnaujinimo darbai, minimos parapijos šventės ir svarbūs įvykiai (apaštališkojo nuncijaus Luigi Bonazzi apsilankymas, Šiaulių vyskupo Eugenijaus Bartulio vizitai, jaunimo diena ir kt.). Iškilmių metu vaikams buvo dalinami jubiliejiniai saldainiai su Kuršėnų bažnyčios atvaizdu. O birželio 20-ąją Etninės kultūros ir tradicinių amatų centre atidaryta Kuršėnų Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios meno kūrinių paroda. Joje eksponuojami liturginiai indai ir rūbai, bažnyčios paveikslai, reikšmingi bažnytiniai dokumentai ir kita.

Inesė Ratnikaitė

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija