2013 m. liepos 12 d.    
Nr. 28
(2052)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai

Vilkaviškio vyskupijoje

Lazdijų dekanate

Praeitį prisimenant

ŠEŠTOKAI. Birželio 14-osios – Gedulo ir vilties dienos – minėjimas „Skaudūs praeities atodūsiai“  prasidėjo šv. Mišiomis Šeštokų  Švč. Mergelės Marijos, Nuolatinės Gelbėtojos, parapijos bažnyčioje, kur klebonas kun. Eugenijus Naujalis priminė kraupią lietuvių tautos istoriją. Kunigas ragino visus susitelkti, saugoti ir branginti savo praeitį. Po šv. Mišių eisena patraukė Šeštokų geležinkelio stoties skvero link, kur 1991 metais pastatytas kryžius trėmimų iš Šeštokų geležinkelio stoties aukoms atminti. Prie kryžiaus prisiminta skaudi trėmimų istorija. Minėjime dalyvavę Lazdijų rajono savivaldybės meras Artūras Margelis, vicemeras Valdas Petras Mikelionis, administracijos direktoriaus pavaduotojas Arūnas Bacevičius, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Jonas Gudžiauskas, Šeštokų seniūnė Lijana Audzevičienė bei kiti skaudžiai atminčiai neabejingi žmonės prie paminklo padėjo uždegtas žvakeles, nuklojo žemę gėlėmis.

Minėjime tragiškoms netektims atminti Šeštokų kultūros namuose prisiminta, kas gi įvyko prieš tuos lemtingus 72 metus. Lazdijų rajono savivaldybės meras A. Margelis išreiškė užuojautą išvežtiems Lietuvos sūnums ir dukroms. „Svarbu saugoti savo patriotiškumą, sąmoningumą, prisiminti savo istoriją, jos pamokas. Ačiū tremtiniams, kad susirenkame kasmet, kad nenugramzdiname skaudžių patirčių į užmarštį“, – sakė meras. Šeštokų seniūnė L. Audzevičienė sakė, kad nors laikas gludina žaizdas, tačiau nesumažina skausmo. „Gerbkime šventą praeitį“, – ragino seniūnė. Po sugiedoto Lietuvos Respublikos himno savo menines programas ir dainas susirinkusiems dovanojo laisvės kovų ansamblis „Žilvitis“, ansamblis „Tremtinys“, Šeštokų ansamblis „Kaimynės“, Šeštokų mokyklos mokiniai.

Neringa Milašiūtė

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija