2013 m. liepos 12 d.    
Nr. 28
(2052)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai

Kauno arkivyskupijoje

Raseinių dekanate

Vyskupo viešnagė

KALNUJAI. Birželio 16-oji parapijos tikintiesiems buvo ypatinga – juos aplankė Kauno arkivyskupijos augziliaras vyskupas Kęstutis Kėvalas. Jis Šv. Viktoro bažnyčioje aukojo šv. Mišias kartu su Kauno arkivyskupijos kurijos kancleriu monsinjoru Adolfu Grušu. Prieš šv. Mišias Raseinių Švč. Marijos Ėmimo į dangų bažnyčios klebonas ir dekanas kun. Vytautas Paukštis supažindino su seniūnija, džiaugėsi aktyviai Bažnyčios gyvenime dalyvaujančiais tikinčiaisiais ir jų nuveiktais darbais. Po šv. Mišių Kalnujų seniūnijos salėje vyko šventiniai pietūs. Kalnujų seniūnė Regina Čepurnovienė padėkojo vyskupui K. Kėvalui už apsilankymą ir pagarbą Kalnujų parapijos tikintiesiems. Atsisveikindamas vyskupas pasidžiaugė, kad visi galėjo susirinkti ir pabendrauti, ir palinkėjo Dievo palaimos bendruomenės gyvenime bei neprarasti vilties, užklupus sunkumams. Atsidėkodami už vizitą parapijiečiai įteikė vyskupui baltų gėlių.

Edita Galušina

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija