2013 m. liepos 19 d.    
Nr. 29
(2053)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai

Vilkaviškio vyskupijoje

Aleksoto dekanate

Sakralinė muzika – parapijos 90-mečiui

Vokalinis ansamblis „Acusto“
koncertuoja Margininkų bažnyčioje

Klebonas kun. Virginijus Gražulevičius

Margininkų Švč. Mergelės Marijos
Škaplierinės bažnyčia visų nesutalpino

Margininkų Švč. Mergelės Marijos
Škaplierinės bažnyčia

MARGININKAI. Švč. Mergelės Marijos Škaplierinės parapija mini įkūrimo 90-metį. Ta proga Margininkų bendruomenė birželio 9 dieną surengė sakralinės chorinės muzikos koncertą, kuriam dalį lėšų skyrė Kultūros rėmimo fondas ir ūkininkas Audrius Banionis. Bažnyčioje klebonas kun. Virginijus Gražulevičius aukojo šv. Mišias už parapiją, geradarius, gyvus ir mirusius parapijiečius. Margininkų gyventojams koncertavo prof. Albino Petrausko vadovaujamas choras „Leliumai“ bei Audriaus Petrausko vadovaujami kolektyvai: kamerinis choras „Te Deum“ ir Tautos namų mišrus choras „Diemedis“. Renginį vedė aktorė Kristina Kazakevičiūtė. Kartu su bendruomene chorų klausėsi ir Seimo narys Antanas Nesteckis. Koncerto pabaigoje sugiedota Lietuvos kompozitorių sąjungos pirmininkės kompozitorės Zitos Bružaitės giesmė „Į tave, Dangau“. Šį kūrinį kompozitorė parašė ir dovanojo specialiai Margininkų bendruomenei. Renginio pabaigoje chorų kolektyvų vadovams Padėkos raštus įteikė parapijos klebonas kun. V. Gražulevičius ir Margininkų bendruomenės pirmininkas dr. Justinas Rimas bei savo ūkyje pagamintos produkcijos dovanas – A. Banionis. Po koncerto dalyviai buvo pakviesti į sodybą, kur vaišinosi plovu ir smagiai bendravo.

Birželio 30 dieną 17 val. Margininkų bažnyčioje jau antrą kartą įvyko XVIII Pažaislio muzikos festivalio koncertas „Sakralinės muzikos mozaika“. Permainingas oras nesutrukdė sakralinės muzikos gerbėjams atvykti į XVII amžiaus medinės architektūros Švč. Mergelės Marijos Škaplierinės bažnyčią, kurioje skambėjo sakralinės muzikos pasaulyje kylančios „žvaigždės“, 2010 metais įsikūrusio vokalinio ansamblio „Acusto“ (meno vadovas Kęstutis Jakeliūnas) koncertas. Jo metu skambėjo Vaclovo Augustino, Alvido Remesos, Donato Zakaro, Ryčio Mažulio, Vidmanto Bartulio, Anton‘o Bruckner‘io, Felix‘o Mendelssohn‘o Bartholdy, Johannes‘o Brahms‘o, Rihards‘o Dubra sakralinė muzika.

„Džiaugiasi širdis vis daugiau matant vietos gyventojų, trumpam palikusių niekada nesibaigiančius ūkio darbus ir atėjusius pasiklausyti koncerto“, – sako Margininkų bendruomenės pirmininkas dr. J. Rimas, kurio iniciatyva jau treti metai šioje bažnyčioje vyksta kultūriniai renginiai. Jau buvo septyni koncertai, iš jų du labdaringi, spektaklis-monodrama „Tikiu visa apimančia Tavo meile“ (2012 m. birželio 9 d.), susitikimas su prezidentu Valdu Adamkumi (2012 m. birželio 15 d.), muzikinė kompozicija Motinos dienos proga „Ko nepasakiau savo mamai“ (2013 m. gegužės 5 d.) ir minėtasis birželio 9 dieną vykęs sakralinės muzikos chorų koncertas-festivalis. Šių renginių tikslas – tiek senam kaimo žmogui, tiek čia gyvenančiam jaunimui suteikti kultūrinės erdvės mąstymui ir pagyvinti kaimo gyvenimą. Beje, 2011 metais Tėvo dienos proga šioje bažnyčioje pirmą kartą skambėjo dainuojamosios poezijos koncertas, kurį atliko Kostas Smoriginas ir Olegas Ditkovskis. „Nedrąsiai ir nepatikliai tąkart vietos gyventojai reagavo į šį renginį, o šiandien senbuviai vis klausia, kada bus koncertas, – sako dr. J. Rimas. – Smagu, kad mus atranda vis daugiau net ir Kauno gyventojų, kurie nori ne tik išgirsti savo pamėgtų atlikėjų atliekamus kūrinius sakralioje aplinkoje, bet ir pasidžiaugti gražia gamta, ramybe, vasaros gaiva bei jaukia kaimo bažnyčia. Visada statome papildomas kėdes lauke, nes mažoje bažnyčios erdvėje nesutelpa mus atradę klausytojai. Turime jau ir pastovių klausytojų būrį, o po pernai nuskambėjusio pirmo Pažaislio muzikos festivalio koncerto „Maironio balsai“ (2012 m. liepos 6 d.), kuriame dalyvavo solistas Liudas Mikalauskas ir Valstybinis Vilniaus kvartetas, klausytojų ratas žymiai prasiplėtė. Per šių metų Žolinę turėtume klausytis tenoro Mindaugo Zimkaus koncerto“.

Liepos 21 dieną 12.30 val. Margininkuose bus švenčiami Švč. M. Marijos Škaplierinės atlaidai. Šv. Mišiose dėkosime Švč. Mergelei Marijai, kad globoja ir saugo parapiją nuo visokių blogybių. Po šv. Mišių numatyta meninė programa, kad Viešpaties artumoje galėtume patirti dangišką palaimą.

Daiva Bagdžienė

Ričardo ŠAKNIO nuotraukos

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija