2013 m. liepos 19 d.    
Nr. 29
(2053)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai

Telšių vyskupijoje

Palangos dekanate

Paminėtos prelato gimimo metinės

ŠVENTOJI. Birželio 29 dieną, šeštadienį, Šventojoje paminėtos prelato Jurgio Galdiko (1883 04 23 –1907 09 09–1963 06 17) 130-osios gimimo metinės. Renginio dalyviai rinkosi Šventosios Švč. Mergelės Marijos Jūrų Žvaigždės bažnyčios šventoriuje ir 11 val. pėsčiomis ėjo į medinę Švč. Mergelės Marijos, Jūrų Žvaigždės koplyčią, kurią 1931 metais savo pastangomis pastatė prelatas Jurgis Galdikas ir jo brolis Valentinas. Ši koplyčia daug metų tarnavo kaip pirmoji bažnyčia Šventojoje. 12 val. koplyčioje Šventosios klebonas kun. Vidmantas Gricius aukojo šv. Mišias, o po jų pašventino ant koplyčios fasado iškabintas memorialines lentas, kurios įamžino brolių prelato Jurgio ir Valentino Galdikų atminimą. Vėliau koplyčioje prisiminimais apie brolius Galdikus dalinosi jų sesers Monikos Galdikaitės-Kaunienės dukra Aldona Marija Kaunaitė-Lengvinienė, vaikaitė Alina Šerpytienė ir kiti, kuriems teko bendrauti su prelatu Jurgiu ir jo broliu Valentinu. Renginio dalyviai džiaugėsi galėję apžiūrėti iki šių dienų išlikusią medinę koplyčią ir ragino, kad ateityje būtų daugiau tokių renginių, pristatančių Palangos kultūros paveldo vertybes.

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija