2013 m. liepos 19 d.    
Nr. 29
(2053)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai

Panevėžio vyskupijoje

Zarasų dekanate

Birželio šventės

Prie Zarasų bažnyčios sutinkamas
Panevėžio vyskupas Jonas Kauneckas

Apaštalinis nuncijus arkivyskupas
Luigi Bonazzi (centre) Zarasų
bažnyčioje. Kairėje – dekanas
klebonas kun. Remigijus Kavaliauskas,
toliau dešinėje – kun. Antanas Zulonas

Giesmės Švč. Mergelei
Marijai prie Ilgio ežero

ZARASAI. Birželio 15 dieną, Šv. Antano atlaidų išvakarėse, Zarasų Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčioje Panevėžio vyskupas Jonas Kauneckas suteikė Sutvirtinimo sakramentą 56 asmenims. Juos ruošė tikybos mokytojos Danguolė Stukienė ir Nijolė Ragauskienė. Nuoširdžiai dėkojame ganytojui ir daug darbo įdėjusioms katechetėms!

Birželio 16 dieną Zarasų bažnyčioje lankėsi neeilinis svečias. Į parapijos Šv. Antano atlaidus atvyko apaštalinis nuncijus arkivyskupas Luigi Bonazzi. Garbingas svečias dalinosi savo tikėjimu ir drąsino visus susirinkusius. Sužavėjo arkivyskupo paprastumas ir nuoširdumas. Esame labai dėkingi už šį vizitą. Ta proga parapijos klebonas nuncijui skaitė dešimties metų klebonavimo Zarasuose ataskaitą.

Birželio 30 dieną prie Ilgio ežero vyko tradicinė šventė skirta Švč. Mergelei Marijai. Susirinko apie tūkstantį maldininkų, jiems patarnavo septyni kunigai. Šv. Mišias koncelebravo kunigai Virgilijus Liuima, Steponas Tunaitis ir kan. Stanislovas Krumpliauskas. Jis pasakė pamokslą. Savo tyrais balseliais sužavėjo LRT vaikų choras, vadovaujamas Reginos Maleckaitės. Esame dėkingi Zarasų jaunimo centrui už renginio įgarsinimą, „Lesto“ Zarasų skyriui – už elektrą, Zarasų kultūros centrui – už laiptus, Imbrado seniūnui ir parapijos klebonui kun. Stanislovui Tamulioniui – už visapusę pagalbą.

Zarasų dekanas
kun. Remigijus KAVALIAUSKAS

Gintauto ANTANAVIČIAUS nuotraukos

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija