2013 m. liepos 19 d.    
Nr. 29
(2053)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai

600 sekundžių su Nevzorovu Šilutėje

Vladas Pupšys 1951 metais
Piešė Ašotas Karpovičius Airapetovas

Šio teksto autorius Vladas Pupšys  (1934–2009) išleido dvi knygas: „Atsimainymo kalnas“ (Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras. Vilnius, 2008) ir „Prašau žodžio“ (Valdo leidykla, 2011). Čia spausdiname dar neskelbtą ištrauką iš jo atsiminimų.

Vladas PUPŠYS

...Tiesą sakant, aš neslepiu, kad palaikau artimus ryšius su kai kuriais komiteto darbuotojais. Beje, ir mano senelis buvo iš ten.


Įžymiajai lakūnei nerasta vietos lietuviškoje enciklopedijoje

Kazimieras DOBKEVIČIUS

Antanina 1933 metų vasarą
prie savo pilotuojamo lėktuvo

Kai buvo pradėta leisti naujoji Lietuvos enciklopedija, visi atsikvėpėme – pagaliau turėsime teisingus duomenis apie Lietuvos istorinius faktus, mūšius, rezistencines kovas, didžiavyrius ir įžymias moteris. Visi turėjo viltį, nes per pusę amžiaus sovietiniuose žinynuose ir enciklopedijose mums buvo teigta daug netiesos, melagysčių. Naujoji Lietuvos enciklopedija jau baigiama išleisti. Darbas, iš tiesų, labai atsakingas, kruopštus, reikalaujantis atidos. Šie metai Lietuvoje itin reikšmingi. Liepos 17 dieną sukako 80 metų, kai 1933 metais Steponas Darius ir Stasys Girėnas lėktuvu „Lituanica“ perskrido Atlanto vandenyną ir, kai iki Lietuvos tebuvo likę tik 600 km skrydžio, netikėtai tragiškai žuvo tuometinėje Vokietijos teritorijoje. Verkė tada visa Lietuva – dideli ir maži. Jų gedime ir dabar, po 80 metų tragiškos žūties. Nemirtingas Lietuvos drąsuolių žygdarbis davė didelį impulsą Lietuvos aviacijos plėtrai. Jaunimas puolė į mokslą, panoro užkariauti erdves. Viena aktyviausių pirmųjų moterų lakūnių buvo Antanina Liorentaitė.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija