2013 m. rugpjūčio 17 d.    
Nr. 30
(2054)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai

Dirbęs Vilniaus krašte

A†A kun. Janas Stanislovas ULICKAS
(1959 07 17–1985 04 14–2013 04 06)

Kun. Janas Stanislovas Ulickas

Balandžio 6 dieną savo namuose mirė Vilniaus Pal. J. Matulaičio parapijos rezidentas kun. Janas Stanislovas Ulickas.

Jis gimė 1959 m. liepos 17 d. Kunigų seminariją baigė ir kunigystės šventimus gavo 1985 m. balandžio 14 d. Kunigišką tarnystę pradėjo Reškutėnų Šv. Izidoriaus bažnyčios administratoriumi. Nuo 1986 05 12 dirbo vikaru Vilniaus Šv. Teresės, nuo 1989 01 25 – Vilniaus Šv. arkangelo Rapolo, nuo 1989 11 03 – Vilniaus Švč Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo parapijose; nuo 1992 04 13 – Naujosios Vilnios Šv. Kazimiero bažnyčios  klebonas; nuo 1998 07 08 – Sudervės klebonas; nuo 2002 07 16 – Vilniaus  universitetinės Santariškių ligoninės Dievo gailestingumo koplyčios kapelionas; nuo 2009 06 24 iki mirties buvo Vilniaus Palaimintojo Jurgio Matulaičio parapijos rezidentas.

Velionis buvo pašarvotas Vilniaus Pal. J. Matulaičio parapijos salėje, balandžio 8 dieną karstas  perkeltas į bažnyčią. Ten aukotos laidotuvių šv. Mišios. Kun. J. S. Ulicko palaikai motinos pageidavimu palaidoti šeimos kape Rokantiškėse.

P.S. Atsiprašome, kad mums nepavyko apie velionį surasti daugiau ir tikslesnių žinių, nes nei iš Vilniaus arkivyskupijos kurijos, nei iš Vilniaus Pal. J. Matulaičio parapijos informacijos nesulaukėme.  Prašome kurijas nepamiršti pateikti savo mirusių kunigų biografijų ir nors trumpai aprašyti laidotuves.

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija