2013 m. rugpjūčio 17 d.    
Nr. 30
(2054)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

MŪSŲ
RĖMĖJAS

Kurianti
Lietuva


ARCHYVAS

2013 metai


XXI Amžius


Kronika

„Silvestras dūdelė“ prisistatė žiūrovams

„Lėlės“ teatro diena priminė lėlių teatro kūrėją dailininką Stasį Ušinską jo tėviškėje

Profesionalaus lėlių teatro Lietuvoje atsiradimas siejamas su Stasio Ušinsko, žymaus lietuvių dailininko, kilusio iš Pakruojo, asmenybe. 1929–1931 metais studijuodamas Paryžiuje, S. Ušinskas susidomėjo lėlių teatru, jo istorija, lėlių gamybos technologija. Grįžęs į Lietuvą pradėjo kurti marionetes, vėliau užsakė parašyti jau sukurtoms lėlėms pjesę, repetavo su būsimojo spektaklio aktoriais. 1936 m. gegužės 6 d. Kaune parodytas pirmuoju profesionaliu lėlių teatro spektakliu laikomas S. Ušinsko suburto Marionečių teatro spektaklis – A. Gustaičio „Silvestras Dūdelė“. Ši data laikoma profesionalaus Lietuvos lėlių teatro įkūrimo diena ir kasmet švenčiama kaip lėlininkų profesinė šventė.

Šiemet du Vilniaus „Lėlės“ teatro entuziastai – meno vadovas Vilmantas Juškėnas ir kultūrinių renginių organizatorius, režisierius Rimantas Driežis – nusprendė profesionalaus lėlių teatro gimtadienio šventę iš Vilniaus perkelti į Stasio Ušinsko gimtinę – Pakruojį. Kartu su Pakruojo rajono savivaldybės administracijos Kultūros ir viešųjų ryšių skyriumi bei Lietuvos lėlininkų sąjungos UNIMA centru Vilniaus teatras „Lėlė“ gegužės 7 dieną padovanojo Pakruojui įspūdingą dieną, kurią vainikavo Pakruojo rajono savivaldybės ir Lietuvos nacionalinio UNIMA centro kultūrinio bendradarbiavimo sutarties pasirašymo ceremonija Pakruojo dvare.

Iki smulkmenų suplanuota „Lėlės“ teatro diena buvo skirta ir mažiausiems rajono gyventojams, ir brandiems pakruojiečiams. Pirmiausia teatralai vedė edukacinius užsiėmimus „Lėlių teatro dirbtuvės“ vaikų lopšelių-darželių „Saulutė“ ir „Vyturėlis“ auklėtiniams. Vėliau Pakruojo dvare spektaklį „Silvestras Dūdelė“ stebėjo moksleiviai iš įvairių rajono mokyklų. Po spektaklio žiūrovai buvo pakviesti į edukacinį renginį „Pažink teatrą per žaidimą“.

Svečiai neliko abejingi ir prof. S. Ušinsko atminimui: apsilankė memorialiniame kambaryje, nuoširdžiai domėjosi eksponatais, klausėsi Kultūros ir viešųjų ryšių skyriaus vedėjos B. Vanagienės pasakojimo apie dailininką ir jo atminimo įamžinimą. Kolektyvas memorialiniam kambariui dovanojo du marionečių fotografijų paveikslus, S. Ušinsko patobulintos marionečių konstrukcijos patento dokumentų kopijas, profesoriaus vadovėlį apie marionečių ir kaukių gamybą „Lėlių ir kaukių teatras“, dailininko sukurto garsinio marionečių filmo „Storulio sapnas“ vaizdo įrašą, kitos mokomosios medžiagos apie profesionalų lėlių teatrą Lietuvoje.

Pasivaikščioję profesoriaus vardu pavadinta Pakruojo gatve, aktoriai tęsė edukacinę veiklą: „Žemynos“ pagrindinės mokyklos moksleiviams pristatė programą „Būti lėlininku“, Švietimo centre mokytojai ir darželių auklėtojai buvo pakviesti dalyvauti programoje „Lėlių teatras šiandien“.

Vakare Pakruojo rajono savivaldybės merė Asta Jasiūnienė ir Lietuvos lėlininkų sąjungos UNIMA centro prezidentė Aušra Juknevičienė Pakruojo dvaro menėje pasirašė kultūrinio bendradarbiavimo sutartį, kuria abi šalys įsipareigoja kasmet gegužės pradžioje kartu organizuoti profesionalaus Lietuvos lėlių teatro gimtadienio šventę Pakruojyje. Po iškilmingos sutarties pasirašymo ceremonijos pakruojiečiai buvo pakviesti į spektaklį „Silvestras Dūdelė“.

„Kiekvienam miesteliui svarbu rasti, kuo jis gali būti unikalus. Jūs, įprasmindami savo kraštiečio atminimą, galite tapti Lietuvos lėlių teatrų kūrėjų ir gerbėjų traukos centru“, – sakė Salomėja Burneikaitė, lėlinininkė, teatrologė, Klaipėdos universiteto reabilitacijos katedros dėstytoja.

Pakruojo rajonas
Parengta pagal minėtų rajonų savivaldybių interneto svetaines

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija