2013 m. rugpjūčio 17 d.    
Nr. 30
(2054)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai

Telšių vyskupijoje

Šilalės dekanate

Šilališkių liepa

Koncertas prie Šilalės
rajono savivaldybės

Šv. Onos atlaidų Sumos šv. Mišias
aukojo kun. Darius Povilaitis

Prie partizanų paminklo. Priekyje –
Šilalės rajono meras Jonas Gudauskas

ŠILALĖ. Liepos 6-osios vakarą, minint Lietuvos valstybės – Karaliaus Mindaugo karūnavimo – dieną, šilališkiai rinkosi į Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčioje aukojamas šv. Mišias. Pamaldose dalyvavo Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos (LPKTS) Šilalės skyriaus nariai su vėliavomis. Šv. Mišias aukojo klebonas kan. dr. Algis Genutis. Paskui padėta gėlių, uždegtos žvakutės prie partizanams skirto paminklo skverelyje. Susirinkusiems prie Šilalės rajono savivaldybės ir belaukiantiems 21 valandos, kada viso pasaulio lietuviai vieningai įsijungs į Lietuvos himno giedojimą, vyko patriotinių dainų koncertas. Jį atliko Šilalės kultūros centro jungtinis choras, vadovaujamas Laimos Saročkienės ir Natalijos Taurinskienės. Koncertavo ir neseniai susikūręs moterų ansamblis, vadovaujamas Laimos Petkuvienės, mergaičių ansamblis ir orkestro grupė, vadovaujama Zigmo Levicko. Koncertą vedė ir lyrinius posmus apie Lietuvą skaitė Šilalės kultūros centro režisierė ir skaitovė Loreta Bartkutė. 21 valandą, prie Savivaldybės pastato šilališkiai sugiedojo Lietuvos himną. Susibūrime dalyvavo ir Šilalės rajono meras Jonas Gudauskas, kiti rajono vadovai, Šilalės klebonas dekanas kan. dr. A. Genutis.

Šilališkiai, kupini meilės Tėvynei Lietuvai, džiaugėsi šiuo susibūrimu, o ypač Šilalės Kultūros centro (direktorius Antanas Kazlauskas) menine programa.

Liepos 28-ąją Šilalės Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčioje iškilmingai švęsti Šv. Onos atlaidai. Į juos susirinko ir nemažai jaunimo. Didelis pulkas gražiai pasidabinusių mergaičių ir baltomis kamžomis pasipuošusių berniukų puikiai atliko adorančių ir ministrantų pareigas. Jais pasirūpino ilgametė šios bažnyčios darbuotoja Irena Judeikienė ir vikaras kun. Justinas Palubinskas. Daug triūso įdėjo ir klebonas dekanas kan. dr. Algis Genutis, zakristijonas Jonas Masidunskis. Gėlėse skendėjo visa bažnyčia, o šios bažnyčios choras, vadovaujamas Antano Kazlausko, ir šioje šventėje dalyvavęs orkestras savo giesmėmis drebino bažnyčios skliautus. Į atlaidus atvyko Tverų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčios klebonas kun. Darius Povilaitis. Vyko iškilminga atlaidų procesija aplink bažnyčią. Po pamaldų atlaidų dalyviai drauge su kunigais pasimeldė prie gėlėse skendinčio ir žvakėmis padabinto šv. Onos altoriaus.

Pranciškus ŽUKAUSKAS

Autoriaus nuotraukos

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija