2013 m. rugpjūčio 17 d.    
Nr. 30
(2054)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai

Jaunimas beldžiasi į Marijos namų duris

Įspūdingas Popiežiaus Pranciškaus apsilankymas Aparesidoje

Mindaugas BUIKA

Šventasis Tėvas džiugiai pasitiktas
šimtų tūkstančių maldininkų
nepaisant lietingo Brazilijos žiemos oro

Įsimintina šventovės istorija

Prisimenant popiežiaus Pranciškaus vykusį apaštalinį vizitą į Braziliją ir vadovavimą Rio de Žaneiro mieste pravestoms 28-osioms Pasaulinėms jaunimo dienoms, norisi dabartinių Žolinės didžiųjų atlaidų kontekste išsamiau apžvelgti jo apsilankymą Aparesidos Dievo Motinos šventovėje. Šioje didžiausioje Brazilijos šventovėje, esančioje už 200 kilometrų į vakarus nuo Rio de Žaneiro, kurioje saugomas gausiomis malonėmis žinomas Švč. Mergelės Marijos atvaizdas, liepos 24 d. Šventasis Tėvas aukojo pirmas viešas praėjusio vizito šv. Mišias, kuriose kaip ir kituose Pasaulinių jaunimo dienų renginiuose nepaisydami braziliškos žiemos lietaus, dalyvavo šimtai tūkstančių maldininkų. Jie džiugiai pasitiko iš kaimyninės Lotynų Amerikos šalies – Argentinos – kilusį popiežių Pranciškų su jo istoriniu sugrįžimu į gimtąjį kontinentą.


Marija ne tik Danguje

Kun. Vytenis Vaškelis

Mes švenčiame Švč. Mergelės Marijos išaukštinimo viršūnę – Jos su kūnu ir siela paėmimą tiesiog į dangų. Kai su savo Viešpačiu pasiekusi aukščiausią susivienijimo meilės brandos momentą, Nekaltai Pradėtoji jau daugiau pradėjo priklausyti anapusybės dėsniams, o ne šio pasaulio tvarkai, tada, veikiant Aukščiausiojo galybei, Ji tarsi paukštė giesmininkė išskrido iš gimtosios nuodėmės pažeisto žemiškosios egzistencijos „narvelio“, kad visiems paliudytų, kad kiekvieno žmogaus, ieškojusio Tiesos bei įžengusio į jos išlaisvinančio rojaus prieangius, po šio gyvenimo pabaigos laukia panaši lemtis.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija