2013 m. rugpjūčio 17 d.    
Nr. 30
(2054)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai

Panevėžio vyskupo šventinimas

Kardinolas Audrys Juozas Bačkis
uždėjo rankas virš naujojo
vyskupo Liongino Virbalo galvos
Broniaus VERTELKOS nuotrauka

Šeštadienį, rugpjūčio 10 dieną, Panevėžio Katedroje buvo įšventintas naujas vyskupas Lionginas Virbalas, jėzuitas, pastaruoju metu buvęs Popiežiškosios Rusų kolegijos Romoje rektoriumi. Popiežius Pranciškus birželio 6 dieną priėmė Panevėžio vyskupo Jono Kaunecko atsistatydinimą iš šios vyskupijos ordinaro pareigų.

Konsekracijos iškilmių pradžioje pagrindiniam vyskupo šventimų teikėjui Vilniaus arkivyskupui emeritui kardinolui Audriui Juozui Bačkiui ir visiems esantiems Panevėžio Katedroje buvo perskaitytas popiežiaus Pranciškaus raštas, kuriuo t. L. Virbalas paskirtas vyskupu, primenant jo pareigas ir užduotis.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija