2013 m. rugpjūčio 17 d.    
Nr. 30
(2054)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai

Pareikalavo baudžiamosios bylos gėjų lygos vadovams

Rugpjūčio 30-ąją Seime įvyko Lietuvos Nepriklausomybės akto signataro Zigmo Vaišvilos spaudos konferencija „Dėl 2013 07 27 d. „Lietuvos gėjų lygos“ renginio Vilniuje organizatorių atsakomybės ir užsienio valstybių kišimosi į Lietuvos Respublikos vidaus reikalus“. Z. Vaišvila teigia, jog paaiškėjo, kad Lietuvos Respublikoje registruota asociacija „Lietuvos gėjų lyga“ vykdo neteisėtą veiklą. Ši visuomeninė organizacija neturi teisės užsiimti politine veikla, tačiau 2013 m. liepos 27 d. Vilniuje organizavo ne Vilniaus miesto savivaldybės jai leistą visuomeninį renginį „Už lygybę“, o politinį renginį. Tai patvirtina ir žiniasklaidos informacija. Asociacijos vadovas Vladimiras Simonko renginio dieną pats viešai tai patvirtino žiniasklaidai: „Tai buvo ne gėjų paradas, o politinė akcija“. Tai Lukiškių aikštėje iškilmingai pranešė eitynių organizatoriai. Tai, kad vyko ne visuomeninis, o politinis renginys, patvirtina jo dalyvių politiniai reikalavimai, renginyje dalyvavusios Lietuvos Respublikos Seimo narės (Aušrinė Marija Pavilionienė, Dalia Kuodytė, Giedrė Purvaneckienė), Liberalų sąjūdžio politinės partijos atstovai, viešai ir aktyviai reklamavę savo politinę veiklą, suderinę tai su renginio organizatoriais. Tačiau, kaip žinoma, politinis renginys oficialiai nebuvo leistas, tad „Lietuvos gėjų lyga“ suklaidino Vilniaus miesto savivaldybę ir įvykdė politinį renginį.

Signataras pabrėžė tai, kad pažeidžiant diplomatinį protokolą šioje mūsų valstybės vidaus politinėje akcijoje dalyvavo užsienio valstybių diplomatai ir politikai. Renginyje dalyvavo Ispanijos, Nyderlandų, Švedijos ambasadoriai, kitų ambasadų atstovai, kurių saugumą užtikrino Vadovybės apsaugos departamentas, užsienio šalių Europos Parlamento nariai, tarptautinių organizacijų atstovai, netgi Švedijos Europos Sąjungos reikalų ministrė Birgitta Ohlsson, kuri viešai pasisakė ir mitinge Lukiškių aikštėje, išvakarėse viešai tai politiškai komentavo. Visa tai yra užsienio valstybių kišimasis į Lietuvos Respublikos vidaus reikalus. Žiniasklaida paskelbė, kad šį politinį renginį finansavo užsienio šalių ambasados Lietuvoje ir Estijoje. Lietuvos Respublikos įstatymai draudžia užsienio fiziniams ir juridiniams asmenims finansuoti politinę veiklą Lietuvoje.

Tokiu būdu atvirai ir šiurkščiai pažeisti politinės veiklos finansavimą reglamentuojantys Lietuvos Respublikos įstatymai, o „Lietuvos gėjų lyga“, įregistruota Lietuvoje ne politinei, o visuomeninei veiklai vykdyti, gavo šias lėšas bei jas panaudojo ne pagal įstatymuose ir savo įstatuose nustatytą paskirtį, o politinei veiklai. Olandas Michielis Henninkas, liepos 27 d. prie Vilniaus Arkikatedros viešai įžūliai ir sąmoningai tyčiojęsis, skatinęs tikinčiųjų neapykantą dėl lyties, seksualinės orientacijos, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, nubaustas tik 300 Lt administracine bauda. Tačiau viešai paskelbta informacija pagrįstai leidžia teigti, kad būtina ištirti šių veikų atitikimą BK 170 str. 2 d. požymiams, už ką baudžiama bauda arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki dvejų metų. Signataras klausia, ar galima tikėti tuo, kad mūsų policininkas tokį sprendimą priėmė savarankiškai.

Z. Vaišvila pranešė, kad kreipėsi į Prezidentę, Vyriausybę ir Generalinę prokuratūrą, prašydamas patikrinti nurodytas asociacijos „Lietuvos gėjų lyga“ veikas, o pasitvirtinus žiniasklaidos paskelbtiems faktams dėl paramos lėšų naudojimo ne pagal paskirtį nutraukti asociacijos „Lietuvos gėjų lyga“ finansavimą Lietuvos valstybės ir Europos Sąjungos lėšomis ir susigrąžinti iš šios visuomeninės organizacijos jai skirtas Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos lėšas, o dėl neteisėtai vykdomos politinės veiklos išregistruoti „Lietuvos gėjų lygą“, o renginio saugumo užtikrinimo ir kitas išlaidas turi padengti „Lietuvos gėjų lyga“ (nes sankcionuotas buvo tik nepolitinis renginys).

Be to, prašoma pranešti užsienio šalių ambasadoms, kad jos atliko veikas, nesuderinamas su užsienio diplomatinių atstovybių statusu ir mūsų įstatymais, pareiškiant dėl to protesto notas. Švedijos Vyriausybei adresuotoje notoje informuoti apie diplomatinį statusą ir Lietuvos įstatymus pažeidusią ministrę Birgittą Ohlsson.

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija